Skip to main content
Home » Water » Circulair waterbeleid als antwoord op klimaatverandering
Circulaire Economie

Circulair waterbeleid als antwoord op klimaatverandering

De Watergroep heeft al heel wat expertise uitgebouwd rond water op maat voor bedrijven.
De Watergroep heeft al heel wat expertise uitgebouwd rond water op maat voor bedrijven.
De Watergroep heeft al heel wat expertise uitgebouwd rond water op maat voor bedrijven.
Hans Goossens, directeur-generaal De Watergroep.

Hans Goossens

Directeur-generaal

De Watergroep

De klimaatverandering en de toegenomen aandacht voor een duurzaam waterbeheer doen steeds meer bedrijven nadenken over een circulair waterbeleid.

Tekst: Joris Hendrickx – foto: De Watergroep

Goossens: “Op een lijst van 182 landen die lid zijn van de Verenigde Naties staat België op plaats 54 wat natuurlijke waterbeschikbaarheid betreft. Het gaat hierbij dan over de hoeveelheid vers water die beschikbaar is per inwoner.”

“Op zich is dat altijd zo geweest, want we hebben geen lange rivieren en geen grote meren. Hier bovenop komt nu de klimaatverandering. Het weer wordt extremer, met enerzijds meer en langere droogteperiodes en anderzijds veel intensere regen. In 2019 stond op een bepaald moment het water van de Maas op een historisch laag peil, terwijl het minder dan twee maanden later op een van de hoogste peilen ooit stond.”

Nood aan meer doordacht waterbeheer

“Door deze klimatologische veranderingen hebben sommige bedrijven het tijdens bepaalde perioden van het jaar moeilijk om bijvoorbeeld voldoende koelwater te vinden. Op andere momenten is er dan weer water in overvloed door intense regenbuien. Maar al die regen heeft niet de tijd om te infiltreren en gaat dus verloren in de riolering of zorgt voor overlast.”

Je kan de waterkringloop duurzamer maken door hem zo kort mogelijk te houden.

“Duurzaam omgaan met water gaat dus verder dan omgaan met schaarste en droogte. Het gaat ook over omgaan met veel water en het vermijden van wateroverlast. Gelukkig zijn dit twee aspecten die elkaar perfect kunnen aanvullen. Water dat bijvoorbeeld gebufferd wordt bij veel neerslag kan later worden gebruikt bij een droge periode. Voor de industrie zijn er overigens duurzame alternatieven voor de klassieke aansluiting op het openbare waterleidingnetwerk en het lozen van afvalwater na zuivering.”

Naar een zo kort mogelijke waterkringloop

“Water is per definitie circulair, want het bestaat hoe dan ook uit een cyclus. Je kan het echter duurzamer maken door de kring zo kort mogelijk te houden. Dat betekent dus inzetten op lokale opslag en lokaal hergebruik. Daarvoor moet je goed kijken welke kwaliteit van water je nodig hebt.”

De eigen proceswaters en afvalwaters kunnen een alternatieve bron zijn door ze lokaal herop te waarderen tot de kwaliteit die nodig is om ze elders in het bedrijf te hergebruiken.

“Vaak is niet per se drinkwaterkwaliteit nodig, terwijl het in sommige gevallen zelfs nog zuiverder moet zijn dan drinkwater. Zo kunnen de eigen proceswaters en afvalwaters een alternatieve bron zijn door ze lokaal herop te waarderen tot de kwaliteit die nodig is om ze elders in het bedrijf te hergebruiken.”

“De Watergroep wil wat dat betreft graag meedenken met de industrie. We hebben hier intussen al heel wat expertise rond uitgebouwd en ook  meegewerkt aan het bewustzijn bij onze industriële klanten.”

Wateroverschotten terug naar het waterleidingnet

“Een nieuwe mogelijkheid waar het huidige regeerakkoord alvast op anticipeert is dat een aantal industrieën afhankelijk van hun procesmodus op bepaalde momenten een wateroverschot kunnen hebben. In plaats van dat lokaal op te slaan – wat wegens plaatsgebrek niet altijd even gemakkelijk is – zou dat mits voorafgaande zuivering opnieuw naar het waterleidingnet kunnen gaan. Een strenge kwaliteitsbewaking is hierbij uiteraard noodzakelijk.”

“Van onze zijde zijn we alvast klaar om mee te werken aan een ondersteunend wettelijk kader hiervoor. Het is nu eenmaal onze missie om bij te dragen aan een duurzamer waterbeheer en -gebruik”, aldus Hans Goossens.

Op zoek naar alternatieve waterbronnen

DuPont maakt enzymen die onder andere gebruikt worden in veevoeding en voeding. Water vormt hierbij een belangrijke grondstof, en sinds kort gebruikt het bedrijf hiervoor ook opgezuiverd kanaalwater. Meer uitleg door Johan Bil (Lead Engineer) en Geert Florizoone (Plant Manager) van DuPont.

Florizoone: “Het is uiteraard essentieel dat het water voor onze productieprocessen te allen tijde van drinkwaterkwaliteit is, en dat wordt bijgevolg streng gecontroleerd. We hebben voor deze processen echter enorm grote hoeveelheden van dat water nodig. In het kader van een duurzaam waterbeheer kijken we daarom naar alternatieve bronnen die onze afhankelijkheid van het openbare leidingwaternetwerk en de grondwaterwinning kunnen verminderen.”

Opzuiveren van kanaalwater

Bil: “In 2018 lieten we door een erkend waterdeskundige onderzoeken welke alternatieve bronnen zoal in aanmerking kwamen. Hieruit bleek dat er veel potentieel zat in het opzuiveren van het water uit het kanaal Gent-Oostende dat we al gebruikten als koelwater en daarna weer in het kanaal loosden. We gingen daarom op zoek naar een geschikte partner die de nodige ervaring en expertise had om ons hierin te ondersteunen. Het resultaat was een samenwerking met De Watergroep.”

Gegarandeerde kwaliteit

Florizoone: “Om alle onzuiverheden uit het kanaalwater te filteren, gebruiken we een combinatie van filtratie- en membraanfiltratietechnieken: groffiltratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. In de afgelopen twintig jaar zijn deze technieken enorm verbeterd, waardoor ze nu matuur genoeg zijn en al bewezen hebben dat ze absolute zekerheid bieden wat betreft de kwaliteit van het opgezuiverde water.”

Next article