Skip to main content
Home » Water » De Blue Deal: een blik op het plan van Vlaanderen om waterschaarste aan te pakken
Water

De Blue Deal: een blik op het plan van Vlaanderen om waterschaarste aan te pakken

Water, bron van alle leven. We kunnen er maar beter op een slimme manier mee omgaan. Helaas blijkt Vlaanderen – in vergelijking met andere landen – tot één van de regio’s te behoren die het meeste risico lopen op waterschaarste. Om daar een antwoord op te bieden, maakte de Vlaamse regering werk van de Blue Deal. Meer uitleg door coördinator Krista Decat.

Krista Decat.

2021 was het natste jaar sinds 2002, met de natste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. Goed nieuws voor het grondwaterpeil? Zeker, maar het betekent absoluut niet dat we de berichten over droogte en waterschaarste naast ons neer mogen leggen. Het kan zo weer omslaan. Als het een tijdje niet regent, zakt het grondwater opnieuw onder het minimumpeil. En dat moet anders. Als het vandaag regent, loopt het meeste water weg, de riolering in, recht naar de zee. In bebouwd gebied is er te veel verharding waardoor het water niet de kans krijgt om de grond in te sijpelen. Het spreekt voor zich dat we dat probleem enkel kunnen counteren als we waterbeheer anders beginnen te benaderen. Maar hoe doe we dat concreet? Het antwoord is duidelijk: met een mindshift.

De Blue Deal is een uitgekiend plan dat dankzij duurzaam waterbeheer de waterschaarste een halt wil toeroepen.

Blue Deal

Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering investeren in projecten én acties op het terrein. Ze wil verenigingen, landbouwers, burger, bedrijven en lokale besturen inspireren om samen in hun eigen regio oplossingen te zoeken om meer water te infiltreren, water langer bovenstrooms vast te houden of zuiniger met het beschikbare water om te gaan, zodat er meer water beschikbaar blijft. Met andere woorden: slim en duurzaam watergebruik en -beheer. Dat gaat over het zuiniger omgaan met water, door bijvoorbeeld minder water te gebruiken, meer water te hergebruiken of verspilling aan te pakken. Maar het gaat ook over het juiste water gebruiken voor de juiste toepassing. Gebruik van hemelwater, bijvoorbeeld, of het water afkomstig van bouwwerven. Diverse aanpassingen met telkens betekenisvolle waterwinsten.

Minder praten, meer doen

Het is zaak om het sponzige karakter van de ondergrond te herstellen, zodat de natte natuur weer kan opleven. We moeten ervoor te zorgen dat we het (te veel aan) water dat tijdens de herfst en wintermaanden valt kunnen vasthouden om het water in de lente en zomer te kunnen gebruiken. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Verschillende instanties zoeken al jaren naar dé oplossing, maar waar de ene heilig gelooft in het herstel van natuurlijke processen, wil de andere innovatieve technologische oplossingen installeren. Het ene sluit het andere niet uit, en dergelijke dynamische samenwerkingen leiden tot mooie projecten. Vandaag is het geen kwestie meer van slimme oplossingen voor te stellen. Die zijn er. Nu gaat het om ‘minder praten en meer doen’.

Next article