Home » Water » “Elke vrachtwagen die je van de weg kan halen, is er één gewonnen”
Water

“Elke vrachtwagen die je van de weg kan halen, is er één gewonnen”

In samenwerking met
In samenwerking met

Net als het fileprobleem in Vlaanderen neemt het aantal vrachtwagens op de wegen steeds meer toe. Toch is de oplossing soms even eenvoudig als efficiënt: meer inzetten op transport via het water. Meesurfend op de transitie naar meer duurzaamheid richtte Lazlo Albrecht een jaar geleden TransMatch op, gespecialiseerd in de binnenscheepvaart. 


Lazlo Albrecht

CEO Transmatch

“Wij zijn een schippersfamilie. Mijn echtgenote, vader en schoonvader die mee hun schouders zetten onder Transmatch, weten dus precies wat watertransport inhoudt. Met onze vloot van vijftien schepen, gaande van vijfhonderd tot vierduizend ton, hebben we het voorbije eerste jaar al een miljoen ton vervoerd, het merendeel droge bulkgoederen zoals granen, meststoffen, veevoeder en grond.

De binnenscheepvaart stoot per tonkilometer drie- tot zesmaal minder CO2 uit dan vrachtwagens.

Uitgerekend in vrachtwagens van dertig ton hebben we in die periode dus zo’n 33.000 vrachtwagens uit het verkeer geweerd. Zeker in relatie tot bijvoorbeeld de werken aan de Oosterweelverbinding, waar dagelijks duizenden tonnen worden verzet, reduceert het watertransport in ieder geval al fors de files rond Antwerpen.”

Modal shift 

De binnenscheepvaart stoot per tonkilometer drie- tot zesmaal minder CO2 uit dan vrachtwagens. “Die laatste worden uiteraard ook steeds groener, wat maakt dat wij niet kunnen achterblijven. We bouwen katalysatoren in de bestaande schepen in en we volgen de vergroening in de sector op de voet. Zodra de schepen zullen overschakelen naar varen op waterstof, methanol of batterijen, willen we méé zijn. Ook onze klanten – bestaande en nieuwe – bekijken hoe ze hun logistieke keten kunnen optimaliseren en vergroenen, zeker met betrekking tot de Green Deal in 2030. De modal shift naar transport via de binnenscheepvaart is al volop bezig. Vervoer over grote afstanden en van grote volumes van A naar B is eigenlijk een no brainer over de binnenwateren, weliswaar aangevuld met het voor- en natransport per vrachtwagen. Naar de toekomst willen we blijven groeien, want elke vrachtwagen die je van de weg kunt halen is er één gewonnen.”

De modal shift naar transport via de binnenscheepvaart is al volop bezig.

Next article