Skip to main content
Home » Water » “Met z’n allen investeren in circulair watergebruik”
Opinie

“Met z’n allen investeren in circulair watergebruik”

Van de afgelopen zes zomers waren er vijf kurkdroog. De waterstress blijft zorgwekkend hoog en 70% van de ondernemingen vreest een nakend watertekort. “Maar er worden vooral veel initiatieven genomen om het tij te keren” zeggen Dirk Halet en Veerle Depuydt van Vlakwa.

Onze Vlaamse economie is sterk afhankelijk van genoeg water van de juiste kwaliteit. De vijftien meest waterintensieve sectoren zijn goed voor 25% van de jobs in Vlaanderen, en zelfs meer dan een derde van de bruto toegevoegde waarde. Gelukkig ondernemen we volop actie. Zo legt het ‘Vlaams Klimaatadaptatieplan’ vast dat bedrijven tegen 2040 hun water bijna volledig moeten hergebruiken om zo weinig mogelijk drink- en grondwater aan te spreken. Door te investeren in circulair watergebruik, verzeker je een license to operate en gemoedsrust.

Douchen met regenwater 

Maar hoe begin je daaraan? Een eerste stap is een zicht krijgen op je waterverbruik. De druppel die in de kraan blijft, is nog altijd de duurzaamste. Vanaf dit jaar ondersteunt het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) daarom kmo’s met een gratis waterscan. Ook tools zoals de ‘Waterbarometer’ reiken bedrijven toepasbare tips aan. Als minder water gebruiken geen optie meer is, kan je andere waterbronnen overwegen. Nieuw onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de Vlaming ervoor openstaat om zich met regenwater te douchen. Ook gezuiverd grijs water wint terrein in de waterbewuste bouwsector.

Het ‘Vlaams Klimaatadaptatieplan’ bepaalt dat bedrijven tegen 2040 hun water bijna volledig moeten hergebruiken om zo weinig mogelijk drink- en grondwater aan te spreken.

Lokale kringlopen sluiten 

Kijk daarnaast ook eens over je perceelsgrenzen. Wie zijn mijn buren en wat is hun watervraag en -aanbod? Dat zorgt voor duurzame samenwerkingen in plaats van brandjes te moeten blussen. Dat zie je bijvoorbeeld op de ‘Nieuwe Dokken’-site in Gent. De vierhonderd bewoners van de duurzame woonwijk halen hun warmte bij het naburige chemiebedrijf, dat op zijn beurt hun gezuiverd afvalwater gebruikt in het productieproces. Zo sluiten we de kringlopen lokaal en gaat er niks verloren.

‘WaterAtlas’ 

Nagelnieuw is de ‘WaterAtlas’, een kaarttool die toont waar er in Vlaanderen tegelijkertijd een hoge watervraag én een hoog wateraanbod is. Het zijn met andere woorden hotspots om water uit te wisselen. Bij zulke nieuwe samenwerkingen steken ook nieuwe uitdagingen de kop op: je moet soms een collectieve vergunning aanvragen of een gedeeld monitoringssysteem onderhouden. Goede afspraken maken ook hier goede vrienden. Als juridische basis zijn daarom modelovereenkomsten ter beschikking. Vlakwa heeft als kenniscentrum het voorrecht om aan de wieg te staan van veel van die uitwisselingen om zo de watervraag en het wateraanbod te helpen matchen. 

Next article