Home » Water » Micropolluenten uit water zuiveren
Water

Micropolluenten uit water zuiveren

Met dank aan
Met dank aan

De aanwezigheid van bepaalde micropolluenten in water kan schadelijk zijn voor vispopulaties en een hormoonverstorende werking hebben. Sommige worden zelfs teruggevonden in ons drinkwater. Prof. Raf Dewil en prof. Lise Appels van de KU Leuven zoeken daarom naar innovatieve manieren om deze uit ons water te kunnen zuiveren.

Wat is het doel van jullie onderzoek aan de KU Leuven?
Prof. Raf Dewil.

Dewil: “In de afgelopen jaren is men steeds meer aandacht gaan besteden aan micropolluenten (afkomstig van bijvoorbeeld farmaceutische producten en pesticiden)in ons water. Een sprekend recent voorbeeld hiervan is het PFOS-schandaal in Antwerpen. Ons doel is om technologieën te ontwikkelen die deze micropolluenten op een chemische of biologische manier uit water kunnen zuiveren. Het ideale is vaak een combinatie van beide, met bijvoorbeeld een chemische pre-kraking en vervolgens een verdere biologische afbraak.”

Prof. Lise Appels.

Appels: “Samen met andere gerenommeerde Europese universiteiten en bedrijven maken we deel uit van het InnovEOX Project, dat zich toespitst op de ontwikkeling van innovatieve elektrochemische oxidatieprocessen voor het behandelen van afvalwater. De afbraak en verwijdering van micropolluenten maakt hier een belangrijk deel van uit. Onder dit project lopen verschillende doctoraten, waaronder twee van onze groep die specifiek inzetten op het ontwikkelen van nieuwe technologieën op basis van elektriciteit om moleculen uit elkaar te halen.”

Hoe belangrijk is samenwerking met industriële partners?

Dewil: “We proberen om onze nieuwe technologieën te koppelen aan biologische systemen die je nu reeds vaak terugvindt in de huidige waterzuiveringssystemen. In dat kader werken we nauw samen met industriële partners die onze ontwikkelingen kunnen opschalen en effectief toepassen. Maar we werken ook op directe en individuele basis samen met zulke partners om te helpen bij het optimaliseren van installaties of ontwikkelen van nieuwe technologieën.”

Appels: “Bij de ontwikkeling van technologieën en de optimalisering van processen hecht onze onderzoeksgroep veel belang aan de industriële toepasbaarheid en inpasbaarheid. Bij de koppeling met bestaande biologische waterzuivering kijken we in het bijzonder naar de reactie van de aanwezige bacteriële gemeenschappen op de micropolluenten. Vervolgens maken we de koppeling met chemische of fysicochemische degradatietechnieken.”

Next article