Home » Water » “Ons motto is om te putten zonder uit te putten”
Water

“Ons motto is om te putten zonder uit te putten”

De gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds zichtbaarder en onderstrepen hoezeer water een kostbare grondstof is die moet worden beschermd voor toekomstige generaties. De familiegroep Spadel, het bedrijf achter merken als SPA en Bru, speelt al tientallen jaren een leidende rol in Europa bij het duurzame beheer van de waterhoudende bodemlagen en het behoud van de waterkwaliteit. Deze rol werd onlangs beloond door de toekenning van twee Platinumcertificaten van de Alliance for Water Stewardship (AWS) voor Spadel’s productiesites Spa Monopole en Bru. We konden de Water and Environment Manager bij Spadel, Arnaud Collignon, enkele vragen stellen. 

Wat betekent het AWS Platinumcertificaat precies? Verandert het iets voor de consument? 

“Ja, want deze erkenning bewijst aan de consument dat wij onze watervoorraden op een uitstekende manier beheren. De AWS-certificaten zijn de meest erkende labels ter wereld wanneer het gaat over duurzaam waterbeheer. Ze zijn een beetje zoals Oscars in de filmindustrie. Het Platinumniveau is dan nog eens de hoogst haalbare waardering. In 2020 was Spa Monopole de eerste mineraalwaterfabrikant in Europa die deze certificering behaalde, in 2022 gevolgd door de site van Bru. Tegen 2025 wil de Spadel Group ook een platinumcertificaat behalen voor onze drie andere productiesites in Frankrijk en Bulgarije.” 

Wat moet je doen om zo’n certificaat te behalen? 

“De AWS-certificering is bijzonder veeleisend. Het beoordeelt de werking van sites zoals Spa Monopole of Bru op basis van vier belangrijke criteria: samenwerking met de lokale gemeenschappen en de overheid, duurzaam beheer van de waterbronnen, de garantie dat het water te allen tijde van goede kwaliteit is en tot slot het behoud van het milieu en de biodiversiteit in de omgeving van de bronnen. Wanneer een mineraalbedrijf een Platinumcertificaat behaalt, betekent dit dat al het natuurlijke mineraalwater dat het op de markt brengt op duurzame wijze wordt beheerd en gebotteld, zonder overexploitatie en in volledige transparantie en vertrouwen met de andere lokale actoren die dit water gebruiken.” 

B Corp-certificering 

Spadel heeft in maart 2022 de B Corp-certificering behaald voor zowel de groep in zijn geheel als al haar merken. Deze certificering wordt verleend aan ondernemingen die voldoen aan de hoogste normen inzake maatschappelijke en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. B Corp is een internationale beweging van 6.200 ondernemingen in de hele wereld, waarvan 565 in de Benelux. 

Concreet: hoe kan je watervoorraden duurzaam beheren? 

“Duurzaam waterbeheer betekent dat er niet meer grondwater wordt onttrokken dan de natuur jaarlijks op natuurlijke wijze kan aanvullen door regen en sneeuw. Bij Spadel is ons motto ‘putten zonder uitputten’. Dat betekent met andere woorden dat we slechts een fractie van de hoeveelheid water die elk jaar in de winningsgebieden valt, bottelen. Al ons water wordt geput met het oog op onze toekomstige generaties: we zien er nauwlettend op toe dat het watererfgoed niet wordt overgeëxploiteerd.” 

Dankzij de permanente focus op duurzaamheid is de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit in sommige stroomgebieden van de Spadel Groep de laatste jaren verbeterd, wat zeer opmerkelijk is als je weet dat de biodiversiteit wereldwijd sterk afneemt.

We weten dat de droogteproblemen de laatste jaren verergeren. Wat zijn de gevolgen voor Spadel? Moet u in de toekomst minder water putten? 

“De Spadel Groep blijft uiteraard veel aandacht besteden aan waterbehoud op wereldschaal. In sommige regio’s van de wereld kan de klimaatverandering namelijk een grote impact hebben op de aanvulling van de watervoerende lagen en dus op de beschikbaarheid van water. Wat ons betreft, kunnen wij dankzij het duurzaam beheer dat wij al tientallen jaren toepassen, de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. Het grondwater waarop wij werken, heeft momenteel niet te kampen met schaarste. Daarnaast zien we dat de klimaatscenario’s die wij zeer recent hebben kunnen bestuderen, geen ongunstige ontwikkelingen voorspellen.” 

Duurzaam waterbeheer betekent dat er niet meer grondwater wordt onttrokken dan de natuur jaarlijks op natuurlijke wijze kan aanvullen door regen en sneeuw. 

Door uw waterbronnen te beschermen, bevordert u ook de biodiversiteit… 

“Ja, absoluut! Ons natuurlijk mineraalwater heeft zijn ongeëvenaarde zuiverheid behouden omdat het al generaties lang wordt beschermd. Dat is mede dankzij het verbod op alle landbouw- en industriële activiteiten en het gebruik van pesticiden, meststoffen en chemische middelen in de gebieden waar ons water wordt verzameld. Het goede nieuws is dat deze inspanningen voor het behoud van de natuurlijke bronnen ook een gunstig effect hebben op de biodiversiteit. In sommige stroomgebieden is de kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit zelfs verbeterd, wat een absoluut opmerkelijk resultaat is als je bedenkt dat de biodiversiteit wereldwijd sterk afneemt. Wij willen deze positieve dynamiek ongetwijfeld voortzetten.” 

Next article