Home » News » “Onze watervoetafdruk de komende vijf jaar met 60% verminderen”
Water

“Onze watervoetafdruk de komende vijf jaar met 60% verminderen”

In samenwerking met:
De waterzuiveringsinstallatie aan de fabriek van Alpro in Wevelgem is de grootste van Vlaanderen.
In samenwerking met:
De waterzuiveringsinstallatie aan de fabriek van Alpro in Wevelgem is de grootste van Vlaanderen.

Met twee grote waterhergebruikinstallaties, toezicht op het waterverbruik, de shift naar regeneratieve landbouw en samenwerking met lokale natuurorganisaties wil Alpro tegen 2025 zijn watervoetafdruk met 60% terugschroeven. “Dankzij dit en-enverhaal willen we onze ecologische impact zo laag mogelijk houden”, zegt Sustainability Manager Eva De Keyser. 

Tekst: Sandra Gasten

Eva De Keyser

Sustainability Manager

Alpro

Het Vlaamse Alpro is Europees marktleider op het vlak van plantaardige zuivelproducten. Hoe belangrijk is duurzaamheid in jullie verhaal? 

“Sinds zijn ontstaan, veertig jaar geleden, investeert Alpro in duurzaamheid. Onze producten hebben van nature een relatief lage ecologische voetafdruk wat waterverbruik en CO2 betreft. Plantaardige voeding kan zo al een deel van de oplossing zijn om onze planeet te beschermen.

“We gaan echter nog een stap verder in onze ambitie met een nieuwe belofte op het gebied van gezondheid en duurzaamheid: ‘Feeding our Future with Plants’. Met engagementen rond twee thema’s – gezondheid en planeet – willen we tegen 2025 een meetbare verschuiving naar meer plantaardige eetgewoonten bevorderen. ”

Plantaardige voeding kan al een deel van de oplossing zijn om onze planeet te beschermen.

“Sinds 2018 hebben we ook een B Corp- of Benefit Corporation-certificaat, een erkenning voor bedrijven die zich engageren om bij hun beslissingen rekening te houden met de mens, natuur en samenleving.”

Alpro heeft zijn klimaatambities vorig jaar zelfs nog opgeschroefd.

“Absoluut! We zullen de ecologische impact van onze productie op het milieu verkleinen, volledig recycleerbare verpakkingen gebruiken, duurzame ingrediënten aankopen en onze consumenten nog meer ondersteunen om duurzame keuzes te maken. Daarnaast moet onze uitstoot van broeikasgassen door energieverbruik met 30% verminderen en zullen we 50% hernieuwbare energie gebruiken.”

Waterschaarste is een van de uitdagingen van de toekomst. Is dat de reden waarom jullie in een grote waterzuiveringsinstallatie investeren? 

“Bij de productie van voeding is water onontbeerlijk. In alle fabrieken wordt het water gezuiverd voor het terugvloeit naar de natuur. De normen op het vlak van waterbeheer in ons productieproces liggen heel hoog. Daarom monitoren we voortdurend het waterverbruik om het zo efficiënt mogelijk te organiseren. ”

“De laatste tien jaar hebben we zo ons waterverbruik met 20% doen dalen. Recente investeringen zijn de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Groot-Brittannië en de bouw van een waterzuiveringsinstallatie – de grootste van Vlaanderen – aan onze fabriek in Wevelgem. Momenteel loopt er nog een onderzoek voor een gelijkaardige installatie in Frankrijk.”

Wat moet zo’n zuiveringsinstallatie doen?

“We werken samen met De Watergroep, die de expertise voor zo’n installatie in huis heeft. Door een gespecialiseerd zuiveringsproces zetten we het afvalwater uit het productieproces om tot drinkwater. Dat water hergebruiken we in de aspecten van het productieproces waar geen voeding aan te pas komt. ”

“Het gaat dus om een circulair, gesloten systeem waarbij het water zo lang mogelijk op ons fabrieksterrein blijft. Dankzij dat proces schroeven we onze watervoetafdruk terug met 60%. Op termijn hopen we dat getal nog te verhogen.”

Vereist de teelt van jullie ingrediënten veel water?

“Wij kopen zo veel mogelijk van onze ingrediënten lokaal, dicht bij onze fabrieken. De teelt van Amandelen ligt bijvoorbeeld vaak onder vuur omdat ze veel water vraagt, het gaat dan voornamelijk om de soort die gewonnen wordt in Californië. Daarom gebruiken wij enkel amandelen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. De teelt is er kleinschaliger en vraagt veel minder water. ”

Tegen 2025 willen we de shift maken naar regeneratieve landbouw.

“Het grootste deel van onze soja is ook van Europese kweek, de rest komt uit Canada en wordt via de zee getransporteerd voor een kleinere voetafdruk. Het belangrijkste is echter dat wij nooit soja kopen die afkomstig is van ontboste gebieden of uit de buurt van het regenwoud.”

In hoeverre betrekken jullie de landbouwers in jullie verhaal? 

“Tegen 2025 willen we de shift maken naar regeneratieve landbouw, een overkoepelend begrip voor landbouwmethodes die zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit en bescherming van water. Op die manier is landbouw deel van de oplossing om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties. ”

Inzetten op natuurbehoud is een van onze speerpunten de komende jaren.

“Zo werken we met de boeren samen om hun productieproces om te vormen door onder meer door te voorzien in planten, vijvers en hagen tussen hun bomen en helpen we de kwaliteit en biodiversiteit vooruit. Daarnaast komen er maatregelen om de bodem te verbeteren zodat CO2 in de bodem wordt vastgehouden. We werken hiervoor ook samen met andere organisaties zoals lokale natuurverenigingen en het WWF.”

Jullie zijn een bedrijf dat veel oppervlakte inneemt. Zijn er inspanningen om de impact op de omgeving te beperken? 

“Inzetten op natuurbehoud is een van onze speerpunten de komende jaren. Onze vestiging ligt in de Leievallei in Oost-Vlaanderen. Dankzij Alpro kon Natuurpunt er enkele gronden aankopen die zij beheren. Dankzij natuurlijke ingrepen slagen zij erin om het water er zo lang mogelijk vast te houden. Zo zorgen we voor waterherstel in het natuurgebied en compenseren we onze impact op de natuurlijke omgeving.”

Next article