Home » Water » [Podcast] “We moeten zorg dragen voor ons grondwater”
Wereldwaterdag

[Podcast] “We moeten zorg dragen voor ons grondwater”

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Water is geen onbesproken thema. Het klimaat wordt wispelturiger en de extreme weersomstandigheden confronteren Vlaanderen met pittige uitdagingen. Tom Diez, Manager Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep, en Karel Janssen, Technisch Directeur Leidingtechnieken bij Renotec, delen hun inzichten.

Foto: Nicolas Michenaud – Tekst: Sandra Gasten

Is het dan zo slecht gesteld met het water in ons land?

Tom Diez: “We worden de laatste jaren geconfronteerd met extreem droge zomers. Dat zorgt ervoor dat de waterhoeveelheid onder druk komt te staan. In Vlaanderen hebben we weinig grondstoffen, water is er daar een van. Daarom wordt het belangrijker om zorgzaam met deze kostbare grondstof om te gaan. Het thema van Wereldwaterdag 2022 is grondwater. Grondwater zit verstopt onder de grond, maar het is een belangrijke bron voor de drinkwaterproductie. We moeten er dus zorg voor dragen, ook al is het deels onzichtbaar.”

Er zou dagelijks zo’n 160 miljoen liter verdwijnen door lekkages. Een hallucinant cijfer.

Karel Janssen: “Door inspecties te doen van de leidingen kunnen we die lekkages zo veel mogelijk beperken. We werken samen met drinkwaterschappijen om te innoveren en oplossingen te zoeken, ook inzake materialen. Het waterverlies tot nul herleiden, wordt een flinke uitdaging.”

Tom Diez: “We zetten sterk in op sensibilisering van onze partners om de lekken in leidingen en rioleringen te verminderen. De Watergroep wil de kwaliteit van het grondwater zo hoog mogelijk houden, zodat we er met de minste zuivering drinkwater van kunnen maken. We streven tevens naar innovatieve technieken en materialen waardoor het deel ‘onvermijdbaar’ waterverlies aangepakt kan worden. Onze ambities liggen hoog.”

We hebben vaker te maken met extreme droogte en zware regenval, met overstromingen tot gevolg. Hoe bereiden we ons daarop voor?

Tom Diez: “Door in het verleden sterk in te grijpen op het natuurlijke watersysteem, hebben we het verstoord. En dat wordt door de extreme weeromstandigheden zichtbaar. Daarom moeten we inzetten op het herstel van die watercyclus. We moeten water meer vasthouden door het bijvoorbeeld in de bodem te infiltreren, in te zetten op ontharding en mensen te sensibiliseren om regenwater op te vangen. Zo maken we ons weerbaarder in droge periodes.”

Karel Janssen: “Als partner staan wij bij in de ontwikkeling van materialen om infiltratie makkelijker te maken en samen te zoeken naar technieken om ontharding mogelijk te maken. Ook het inzetten op het hergebruik van water wordt belangrijker.”

Nemen jullie bedrijven initiatieven naar aanleiding van Wereldwaterdag 2022?

Karel Janssen: “We besteden daar elk jaar uitgebreid aandacht aan. In het kader van duurzaamheid bekijken we het hele jaar door hoe we op onze werven het gebruik van water kunnen beperken.”

Tom Diez: “Dit jaar zetten we een aantal innovatieve projecten in de kijker, zoals het ASR (Aquifer Storage and Recovery)-project. Met dat proefproject gaan we na of we wateroverschotten uit de winter in de ondergrond kunnen stockeren. Het water dat we onder de grond bewaren, kunnen we in de zomer weer oppompen om in periodes van droogte te gebruiken.”

Next article