Skip to main content
Home » Water » Prefabbeton als oplossing voor infiltratie van hemelwater
Water

Prefabbeton als oplossing voor infiltratie van hemelwater

waterfiltratie
waterfiltratie
Raf Pillaert, Productmanager Infrastructuur FEBE

Raf Pillaert

Productmanager Infrastructuur

FEBE

Dankzij diverse prefabbetonproducten is waterdoorlatend verharden wel degelijk mogelijk. “Het komt er enkel op aan om de juiste keuzes te maken op maat van de mogelijkheden”, klinkt het bij Raf Pillaert.

Tekst: Joris Hendrickx

“Door de klimaatopwarming worden onze zomers veel droger, waardoor ons grondwaterpeil sterk zakt en lange tijd nodig heeft om zich te herstellen. Als het daarentegen regent, dan regent het vaak veel intenser dan vroeger. Onze traditionele riolen en onze waterlopen kunnen zo’n plotse grote hoeveelheden hemelwater echter niet aan, waardoor lokaal wateroverlast kan ontstaan.”

“Beide problemen kunnen gemakkelijk worden opgelost door onder andere bovengrondse en ondergrondse infiltratiesystemen te plaatsen. Hierdoor kan het hemelwater infiltreren in de ondergrond. Ook kan het overtollige water tijdelijk gebufferd worden in de ondergrondse voorzieningen vooraleer het wordt afgevoerd. Prefabbeton biedt heel wat oplossingen die hierbij kunnen helpen.”

Onder- en bovengrondse infiltratie

“Ondergrondse oplossingen zijn bijvoorbeeld poreuze betonbuizen, infiltratieputten, infiltratiekolken, enz. Bovengronds zijn er bijvoorbeeld waterdoorlatende betonstraatstenen of betonstraatstenen met infiltratieopeningen of verbrede voegen, poreuze grachtelementen en traditionele grasbetontegels die voor parkings of ribbelstroken naast wegen worden gebruikt.”

Dankzij prefabbeton kan je het comfort van een verharding combineren met een waterdoorlatende oplossing.

“Bovendien bestaan er ook heel wat esthetisch mooie prefabbetonproducten die kunnen worden gebruikt in particuliere tuinen, terrassen, opritten en de openbare ruimte. Zo zijn vandaag alle mogelijke formaten en kleuren van poreuze stenen of stenen met infiltratieopeningen of verbrede voegen beschikbaar.”

“In die zin is de term ‘ontharden’ die gebruikt wordt in het kader van de bouwshift niet helemaal correct. Je kan dankzij prefabbeton het comfort van een verharding combineren met een waterdoorlatende oplossing. In andere gevallen zijn er prefabproducten die inspelen op buffering met vertraagde afvoer.”

Steeds op maat

“Een ideale infiltratie bestaat uit een combinatie van bovengrondse en ondergrondse infiltratiemogelijkheden. Zo kan bij overvloedige regenval het overtollige water dat bovengronds niet kan infiltreren dat ondergronds wel nog deels doen. Maar alles hangt natuurlijk ook samen met het oppervlak dat je wil verharden en de mogelijkheden van de ondergrond. “

“Daarnaast is het belangrijk dat de hele structuur waterdoorlatend is. Het heeft weinig zin om poreuze betonstraatstenen te leggen op een onderliggende structuur die niet waterdoorlatend is. Het is belangrijk dat overheden, architecten en aannemers zich hier goed bewust van zijn.”

Next article