Skip to main content
Home » Water » Proefproject test alternatief voor centrale zuivering van afvalwater
Water

Proefproject test alternatief voor centrale zuivering van afvalwater

Met dank aan
Met dank aan

De gemeente Ledegem zocht een oplossing voor het afvalwater van de Sint-Pieterstraat dat nog in de natuur terecht kwam. Dat zorgde niet alleen voor een negatieve impact op het milieu, de buurt had ook te maken met geuroverlast. In de zoektocht naar een snellere oplossingen dan riolering, ontstond een match met HelloWater. De opdracht werd aangegrepen als een unieke kans om zaken te demonstreren en daaruit groeide het project Leaudegem.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is de insteek en de meerwaarde van dit ‘Ledegem wordt Leaudegem Project’?
Bart Dochy.

Bart Dochy, burgemeester van Ledegem:“Als gemeente ligt er een grote opdracht op ons bord om de problematiek van afvalwater aan te pakken. We werken daar allemaal samen naar de Europese kaderrichtlijn water met als deadline 2027. Wat we hier tonen met Leaudegem, een decentrale waterzuivering voor een cluster woningen, zou een goede aanvullende oplossing kunnen zijn voor de 15% van de woningen in Vlaanderen die nog geen vorm van sanitatie hebben voor hun afvalwater. Dat komt overeen met ongeveer tienduizend kilometer aan bijkomende riolering, wat een gigantische investering en veel wegenwerken zou betekenen voor alle gemeenten. Zeker in deze specifieke straat zou die kost voor riolering onevenredig zijn geweest ten opzichte van het aantal woningen. Dat is dan nog enkel en alleen voor het transport van het afvalwater door een rioolbuis. Daarbovenop komt ook nog de terugkerende kost van de zuivering, terwijl we hier de natuur dit vuile werk laten opknappen.”

Het project is tweeledig: we pakken enerzijds het afvalwater aan en anderzijds brengen we ook terug zuiver water in de natuur.

Hoe werkt deze natuurlijke waterzuivering precies?

Wouter Igodt, bestuurder van HelloWater: “Met dit proefproject zuiveren we afvalwater op een snelle en natuurlijke manier ter plekke in de baangracht. We collecteren eerst al het afvalwater, los van het regenwater dat rechtstreeks naar de gracht kan. Daarna injecteren we het afvalwater naar een helofytenfilter. Het samenspel van planten en bacterieleven in het substraat zorgen al voor een zuiveringsgraad van 99%. Vervolgens is er een extra polishingstap voorzien waarbij fosfor uit het afvalwater wordt gecapteerd. Daarna is het klaar om zo terug in de natuur te gaan. Om de kracht en performantie te tonen van deze natuurlijke aanpak wordt dit hele systeem nauwgezet gemonitord met sensoren. We werken in volle transparantie en maken alles per uur zichtbaar. Bovendien kunnen we snel bijsturen indien nodig.”

Jullie kunnen hiervoor rekenen op heel wat steun. Vanwaar die grote interesse?

Dochy: “De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) zag heel wat potentieel in dit project van lokale zuivering en was bereid om in het kader van een proefproject een subsidie te geven. Het project is tweeledig: we pakken enerzijds het afvalwater aan en anderzijds brengen we ook terug zuiver water in de natuur. We houden met andere woorden het water ter plaatse op een energiezuinige en duurzame manier binnen een innovatie bouwmethode. Intussen zijn we ook in gesprek met de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) om, indien dit een succes blijkt te zijn, lokale overheden hier in de toekomst bijkomend in te ondersteunen en te informeren. Deze aanpak betekent een verrijking in het aanbod in Vlaanderen van oplossingen voor ons afvalwater.”

Next article