Skip to main content
Home » Water » “Technologische innovaties kunnen een wereldwijde watercrisis voorkomen”
Water

“Technologische innovaties kunnen een wereldwijde watercrisis voorkomen”

In samenwerking met
In samenwerking met

Maandag 22 maart werd Wereld Water Dag gevierd, onder andere om meer aandacht te vragen voor de wereldwijde watercrisis. Ter gelegenheid van deze internationale dag gaat Amanda O’Toole, portefeuillebeheerder bij AXA Investment Managers, nader in op enkele belangrijke ontwikkelingen in verband met de toegang tot drinkwater. Daarnaast geeft zij haar visie op de rol van technologie bij de ontwikkeling van oplossingen die een wereldwijd watertekort kunnen helpen voorkomen.

Foto: AXA IM

Amanda O’Toole

portefeuillebeheerder

AXA Investment Managers

“Water is van levensbelang. We gebruiken het in het huishouden, om ons te verwarmen, in talloze productieprocessen van bedrijven, in onze gezondheidszorg, enz. Maar de watervoorziening kan de bevolkingsgroei, in het bijzonder de toenemende verstedelijking wereldwijd, niet bijbenen. Een triest feit is dat ongeveer vier miljard mensen gedurende minstens één maand van het jaar leven zonder betrouwbare watervoorziening.”

Waterschaarste en watervervuiling

“De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk. Weerpatronen ondergaan ingrijpende veranderingen, met als gevolg extreme weersomstandigheden, zoals droogte. Dit leidt tot waterschaarste en tast onze waterreserves aan.”

“Een bijkomende factor is watervervuiling: ongeveer 80% van het afvalwater wereldwijd wordt – grotendeels ongezuiverd – geloosd in de natuur, met als gevolg vervuilde rivieren, meren en oceanen en potentiële gezondheidsproblemen voor 1,8 miljard mensen die geen andere keuze hebben dan dat water te gebruiken.”

In 2050 zal de wereldwijde vraag naar drinkwater naar verwachting een derde groter zijn dan nu.

“Als er niets verandert, zal dat zonder twijfel een enorme druk leggen op een toch al eindige natuurlijke hulpbron, en de langetermijnkosten voor de maatschappij kunnen nog ernstiger zijn. In 2050 zal de wereldwijde vraag naar drinkwater naar verwachting een derde groter zijn dan nu, wat onderstreept hoe dringend er actie moet worden ondernomen.”

Opportuniteit voor beleggers

“De zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (UN SDG 6) onderkent de noodzaak van actie en houdt de belofte in om iedereen van schoon water en sanitaire voorzieningen te voorzien. Om dat doel te bereiken, is tot 2030 naar schatting 114 miljard dollar per jaar nodig. Steun en financiering van zowel overheden als de privésector zijn dus absoluut noodzakelijk.”

“Voor ondernemingen die op dit gebied actief zijn, is het een uitgelezen kans om via de ontwikkeling van innovatieve oplossingen een positieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van dat doel.”

Wist je dat?

⮕ Vier miljard mensen leven gedurende minstens één maand van het jaar zonder betrouwbare watervoorziening.

⮕ Voor de productie van rood vlees, zoals rundvlees, is ongeveer elf keer meer water nodig dan voor varkensvlees of kip.

⮕ 80% van het afvalwater wereldwijd wordt – grotendeels ongezuiverd – geloosd in de natuur.

Technologische innovaties

“Volgens de VN is slechts 0,25% van al het water op onze planeet geschikt voor consumptie. De rest is zoutwater, vervuild water of zit opgesloten in de polaire ijskappen, gletsjers en permafrost. Indien de huidige trends aanhouden, dan zal de vraag naar water voor huishoudelijk, industrieel en landbouwgebruik het aanbod met naar verwachting 40% overtreffen in 2030.

“Talrijke ondernemingen die actief zijn in alle stadia van de watercyclus, ontwikkelen momenteel interessante technologieën om het probleem van de waterschaarste aan te pakken. Hier liggen volgens ons ook interessante beleggingsopportuniteiten. Zo ontwikkelt en levert een bedrijf als Xylem oplossingen voor water- en afvalwatertoepassingen in de hele cyclus: van opvang, distributie en gebruik tot de terugvoer van het water naar het milieu.”

“Bedrijven als Evoqua Water, Thermo Fisher en Danaher zijn gespecialiseerd in waterzuiveringssystemen die in vrijwel elke marktsector worden toegepast en zelfs hun nut bewijzen voor meren, rivieren en oceanen. Opvolging van het waterverbruik, met slimme apparatuur en analyseoplossingen van ondernemingen zoals bijvoorbeeld Itron, helpt consumenten en bedrijven om spaarzaam om te gaan met water. Alle hiervoor genoemde ondernemingen zijn slechts ter illustratie en dienen niet te worden opgevat als een advies of aanbeveling van een beleggingsstrategie.”

Voor de productie van rood vlees, zoals rundvlees, is ongeveer elf keer meer water nodig dan voor varkensvlees of kip.

Landbouw en voedselproductie

“Naast de stijgende wereldbevolking is er ook toenemende welvaart. Hierdoor kunnen veel mensen zich de consumptie van meer vlees veroorloven. Voor de productie van rood vlees, zoals rundvlees, is ongeveer elf keer meer water nodig dan voor varkensvlees of kip. Tegenover deze vaststelling staat de hoopgevende trend dat een groot deel van de wereldbevolking minder vlees of helemaal geen vlees meer eet.”

“Consumenten met een veganistisch, vegetarisch of ‘flexitarisch’ eetpatroon dragen bij aan het behoud van de watervoorraden en een verkleining van de koolstofvoetafdruk. De wijzigende eetpatronen, onder meer onder invloed van het klimaatbewustzijn, zullen ertoe bijdragen dat de landbouw en voedselproductie veranderingen zullen ondergaan. Nieuwe technologieën die oplossingen bieden voor de noodzaak van duurzamere landbouw en voedselproductie zullen resulteren in aanzienlijke efficiëntiewinst en het behoud en verbruik van water ten goede komen.”

Next article