Skip to main content
Home » Water » “Verstoorde watercyclus zorgt voor grote uitdagingen”
Water

“Verstoorde watercyclus zorgt voor grote uitdagingen”

Met dank aan
Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu De Watergroep.
Met dank aan
Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu De Watergroep.

De Watergroep spendeert de nodige aandacht aan Wereldwaterdag. De internationale focus van dit jaar is ‘grondwater’, wat ook in Vlaanderen geen onbesproken thema is. Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu, legt uit.

Tekst: Michiel Geuns

“Onze grondwaterlagen en het grondwatersysteem staan onder druk. Het probleem is niet dat er in ons land te weinig neerslag valt, maar dat het niet op de juiste momenten en op de juiste plaatsen valt. De wijze waarop we in het verleden zijn omgegaan met de open ruimte zorgt er bovendien voor dat minder water kan infiltreren naar de grondwaterlagen. Daar proberen we onder meer op in te spelen door in periode met veel neerslag zoveel mogelijk water op te vangen en te stockeren in ondergrondse waterlagen. Op die manier maken we grotere reserves die we kunnen aanwenden in periodes van droogte.”

Klimaat

“We stellen vast dat we de laatste jaren tijdens de zomermaanden geconfronteerd worden met lange periodes zonder neerslag. Vlaanderen is een gebied met een enorm hoge bevolkingsdichtheid, waardoor het waterverbruik tijdens deze weken van droogte een enorme piek kent. Omdat onder meer de grote verharde oppervlakten ervoor zorgen dat van nature minder regenwater kan infiltreren naar de grondwaterlagen, en omdat we op dit moment de ondergrondse waterlagen nog onvoldoende kunstmatig kunnen bijvullen tijdens periodes met veel neerslag, kampen we soms met beperkte waterbeschikbaarheid: een heel tastbaar gevolg van de klimaatcrisis. Daarom is het belangrijk dat we, zeker tijdens droge periodes, blijven oproepen om spaarzaam om te gaan met het beschikbare water.”

In België hebben we de luxe dat er op elk moment van de dag en in elke periode van het jaar proper en kwaliteitsvol water uit onze kranen stroomt. En dat willen we ook in toekomst zo houden.

Droogte en overstroming

“We kampen enerzijds met waterschaarste en tekorten tijdens droge periodes, en anderzijds met overstromingen bij hevige regenval. De oorzaak hiervan is in principe dezelfde, namelijk de verstoring van de natuurlijke watercyclus. Het is van groot belang dat we die watercyclus herstellen. Als we tijdens natte periodes overtollig water opslaan in grondwaterbronnen kunnen we de tekorten tijdens droge periodes aanvullen. Daarnaast moeten we ook blijven inzetten op het ontharden van oppervlaktes, zodat het regenwater niet in de riolering en daarna in onze rivieren terechtkomt. De Watergroep staat natuurlijk niet alleen in deze watercyclus, daarom is samenwerking tussen verschillende organisaties én met burgers heel belangrijk!”

De juiste bron op het juiste moment

“Traditioneel gebruiken we oppervlaktewater en grondwater als primaire waterbronnen om drinkwater te produceren. Als we echter al ons water uit slechts één soort bron onttrekken, stellen we onszelf heel kwetsbaar op. Daarom moeten we voluit inzetten op verschillende bronnen. Het hergebruik van gezuiverd afvalwater is een mooi voorbeeld van wat we met een moeilijk woord ‘brondiversifiëring’ noemen. Wanneer we met verschillende soorten waterbronnen werken, kunnen we kiezen wanneer we welke bron gebruiken en zo onze watervoorziening op een duurzame manier organiseren en garanderen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

“In België hebben we de luxe dat er op elk moment van de dag en in elke periode van het jaar proper en kwaliteitsvol water uit onze kranen stroomt. En dat willen we ook in de toekomst zo houden. De klimaatverandering en de grote neerslagschommelingen stellen ons echter voor een aantal grote uitdagingen. Het is aan de bedrijven en onze overheid, maar ook aan elk individu om die uitdagingen aan te gaan.”

Next article