Home » Water » “We trekken volop de kaart van samenwerking en innovatie”
Water

“We trekken volop de kaart van samenwerking en innovatie”

In de context van de klimaatverandering biedt Pidpa als integraal waterbedrijf een reeks innovatieve oplossingen aan met het oog op een duurzaam en toekomstgericht waterbeheer.

“De klimaatverandering is er veel sneller dan we ooit hadden kunnen voorzien”, stelt Eddy Troosters, CEO bij Pidpa. “Een sprekend voorbeeld is de droogteproblematiek die ook Europa meer en meer teistert. Water wordt een alsmaar schaarser goed, en als integraal waterbedrijf willen we daarom de toekomst van die natuurlijke rijkdom waarborgen. Pidpa is actief in de volledige natuurlijke watercyclus: van het oppompen uit de natuur, zuiveren, transporteren en distribueren, nadien afvoeren tot het opnieuw in de natuur brengen. Zo hebben we onder meer een bijkomende rol opgenomen op het vlak van het hergebruik en laten infiltreren van regenwater. Hiervoor gaan we samen met steden en gemeenten aan de slag. We hanteren daarbij een holistische aanpak en nemen er ook het ruimtelijke aspect in mee.”

Bedrijven wapenen voor de toekomst 

“Vandaag is de industrie goed voor zo’n 25% van het drinkwaterverbruik in Vlaanderen”, vervolgt Troosters. “We zien daar dan ook een enorm potentieel om bedrijven bewuster te laten omgaan met water. Voor sommige processen is de kwaliteit van ons kraantjeswater immers niet noodzakelijk. Er is daar dus een opportuniteit om water te recycleren en te hergebruiken als proceswater, maar dan moeten wel eerst alle stromen in kaart worden gebracht.” “Momenteel werken we aan een mooi project bij het groenten- en fruitbedrijf Greenyard. Heel wat groenten en fruit worden er gespoeld voor ze kunnen worden ingevroren. Door dat spoelwater te recycleren, kunnen we hen ongeveer 75% van hun waterverbruik laten besparen. Maar ook in tal van andere industrieën zijn er heel wat mogelijkheden om het verbruik van kraantjeswater drastisch te reduceren en bedrijven zo beter te wapenen voor de toekomst.” 

Om het verbruik van water nog verder te verminderen, werken we momenteel aan de uitrol van een digitale watermeter.

Digitale watermeter 

“Om het verbruik van water nog verder te verminderen, werken we momenteel aan de uitrol van een digitale watermeter. Daarmee krijg je een compleet beeld van je waterverbruik en kan je heel wat water besparen omdat je er eventuele lekkages onmiddellijk mee kan detecteren”, vertelt Troosters. “Tot slot is er nog heel wat potentieel om regenwater één op één te hergebruiken. Wij zien dat op een grotere schaal dan het huishoudelijke niveau. Zo kijken we samen met steden en gemeenten naar de mogelijkheid om grote reservoirs te installeren onder dorpspleinen waar we regenwater kunnen opvangen en vervolgens kunnen verdelen naar naburige gebouwen als sanitair water.”

Next article