Skip to main content
Home » Artificiële Intelligentie » AI-technologie om hele productieprocessen te herbekijken
Artificiële Intelligentie

AI-technologie om hele productieprocessen te herbekijken

Een open cloud platform geeft suggesties over hoe iets optimaal kan worden gebouwd.

AI kan hele productieprocessen helpen herdefiniëren en op die manier de kosten en time-to-market sterk reduceren.

Tekst: Joris Hendrickx

Meer uitleg door:

Ben Schrauwen

CTO & co-founder – Oqton

“Als professor machine learning aan de UGent merkte ik jaren geleden al dat veel AI-toepassingen een relatief lage waarde hadden. Het werd niet gebruikt voor ‘harde’ problemen waar typisch menselijke expertise voor nodig was.”

“Zo kwam ik terecht in Silicon Valley, waar ik vier jaar meewerkte aan software die wereldwijd wordt gebruikt om machines en processen in de maakindustrie te ontwerpen en programmeren.”

Klassieke productiesoftware is achterhaald

“De methodologie binnen dat specifieke domein is echter al sinds de jaren 80 niet meer veranderd en dus totaal achterhaald. De gebruiker gebruikt deze software puur als tool, waardoor hij alle kennis moet bezitten en alles zelf moet controleren. De software automatiseert gewoon enkele acties die vroeger manueel waren. Bovendien is deze software erg ingewikkeld, waardoor het jaren duurt voor iemand er zelfstandig mee kan werken.”

Het platform zorgt voor een nauwe verbinding tussen de productiesoftware en -hardware en leert continu van alle data die het van de machines en gebruikers ontvangt.

“Uit gesprekken met managers van grote maakbedrijven leerde ik dat zij allemaal op zoek waren naar manieren om hun producten sneller naar de mark te kunnen brengen. De digitalisering van zo goed als alle productcategorieën zorgt immers voor een sterke disruptie van hun sector. Deze kan plots hele productcategorieën herdefiniëren.”

Zelflerend AI-platform

“Om hier een antwoord op te bieden, richtte ik samen met enkele andere ex-autodeskmedewerkers Oqton op, dat ook een vestiging heeft in Gent. We gebruiken AI-technologie om hele productieprocessen te herbekijken. Dat doen we met een open cloud platform waar AI-algoritmes bedrijven helpen om beslissingen te nemen rond ingewikkelde productieprocessen. Zo hangt dit niet meer enkel af van de intuïtie en ervaring van mensen.”

“Het platform geeft zelf suggesties over hoe iets optimaal kan worden gebouwd, en toont daarbij meteen ook de verwachte kosten, prestaties en vervormingen. Medewerkers kunnen daar dan bij instemmen of nog kleine aanpassingen maken.”

Makkelijk en snel implementeerbaar

“Het platform zorgt voor een nauwe verbinding tussen de productiesoftware en -hardware en leert continu van alle data die het van de machines en gebruikers ontvangt. Zo kunnen bedrijven hun producten steeds sneller en goedkoper naar de markt brengen. En dat doet het zonder de nood aan een eigen uitgebreide IT-infrastructuur. Alles gebeurt in de cloud en daardoor kan het heel makkelijk en snel worden geïmplementeerd.”

Next article