Skip to main content
Home » Artificiële Intelligentie » Waarom we AI moeten omarmen
Artificiële Intelligentie

Waarom we AI moeten omarmen

Marc Lambotte, CEO Agoria.

In 1705 werd de stoommachine uitgevonden. Vandaag leest u in de krant over artificiële intelligentie (AI), een woord dat pakweg zeventig jaar geleden voor het eerst gebruikt werd. Marc Lambotte, CEO van Agoria, gaat dieper in op een term die onze toekomst sterk zal beïnvloeden.

De grondleggers van AI hadden waarschijnlijk net zo min als de uitvinders van de stoommachine een idee van de maatschappelijke impact die hun – toen nog prille – uitvinding zou hebben. Als we AI zeggen, denken we automatisch aan zelfrijdende auto’s, medische apparaten, gerichte advertenties, Siri en Alexa, slimme robots en ga zo maar door. Dat zijn de dingen die we kunnen waarnemen, de resultaten van wat AI voor ons kan doen. Maar AI zelf is al even onzichtbaar als menselijke intelligentie. Dat maakt het wat mythisch en voor sommigen zelfs angstaanjagend.

Er zijn drie belangrijke projecten als het over AI gaat:

1 Het verder ontwikkelen van AI op zich. Eenvoudig gezegd, ervoor zorgen dat artificiële intelligentie alsmaar slimmer wordt. Zeg maar ‘een slimmer brein maken’.

2 Het toepassen van AI in apparaten, technieken of processen met als doel ons leven comfortabeler, minder gevaarlijk of zelfs gewoon maar leuker te maken.

3 Het derde project is het moeilijkste. AI zal onze maatschappij fundamenteel door elkaar schudden. We zullen ons als mensen moeten aanpassen aan een vernieuwde wereld vol van artificiële intelligentie – een wereld die we zelf creëren zonder vooraf al te goed te weten wat de gevolgen zullen zijn. Net als in de tijd dat de stoommachine werd uitgevonden wordt ook nu het werk aan onze samenleving veel groter dan het werk aan de technologie zelf.

Wat met de bedrijven?

In België heeft zo’n 15% van de bedrijven al besloten dat ze aan de slag moeten op het tweede project: het toepassen van AI in hun oplossingen. Er wordt verwacht dat een volgende groep ondernemingen  -zo’n 30% – in de volgende jaren zal beseffen dat ze de trein niet mogen missen. Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben alvast middelen voorzien om hen bij te staan bij het vernieuwen van hun producten, processen, diensten en verdienmodellen.

Wat met de mensen?

Maar wat met ons? Wat met de mensen? Wij zullen onze toekomst moeten omarmen. Wij maken er het beste van. Wij aanvaarden dat we om mee te kunnen in een nieuwe wereld ook onszelf zullen moeten aanpassen door nieuwe dingen te leren. Onze overheid en het bedrijfsleven zullen ons helpen, maar een belangrijk stuk van onze aanpassing zullen we zelf moeten doen. Met onze studie ‘Be The Change’ leggen we duidelijk uit wat er moet gebeuren en wat we zelf moeten doen. De toekomst wordt mooi, zeker voor wie ervoor kiest erin mee te stappen.

Next article