Home » Circulaire Economie » OPINIE: “Laat corona geen restafval maken van een circulair Vlaanderen”
Circulaire Economie

OPINIE: “Laat corona geen restafval maken van een circulair Vlaanderen”

Stany Vaes
Stany Vaes
Stany Vaes, algemeen directeur Belgische federatie van de afval- en recyclagesector.

Tegen 2050 wil Vlaanderen de overgang naar een circulaire economie afronden. Overal duiken slimme initiatieven op om de materialen die in onze economie circuleren, te recycleren en hergebruiken. Stany Vaes, algemeen directeur van de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, ziet onze regio graag uitgroeien tot dé recyclagehub van Europa, maar hoopt dat de coronacrisis geen spelbreker wordt.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, uitte in haar beleidsnota dezelfde ambitie: van Vlaanderen dé Europese recyclagehub maken. Wij zetten hier vanuit de sector graag mee onze schouders onder, want we kúnnen dit waarmaken. Als een van de pioniers hebben wij al veel kennis en expertise op het gebied van recyclage opgebouwd. Met resultaat. Recent nog ontwikkelden we samen met Valipac en enkele vooruitstrevende partnerbedrijven de eerste circulaire krimpfolie. Die bestaat voor 50% uit plasticfolies die bij bedrijven worden opgehaald, en kan als pallethoes, topvel of grondstofzak hergebruikt worden. Of de Green Deal Circulair Bouwen, waarin we samen met tal van organisaties en bedrijven volop inzetten op een circulaire Vlaamse bouwsector. Om producten en materialen, met een minimum aan restafval, maximaal opnieuw in te zetten.

Opnieuw en opnieuw

‘Opnieuw’ is de kern van alles wat we doen. Vandaar onze nieuwe naam: Denuo is Latijn voor ‘opnieuw’. Want recyclage is essentieel voor een circulaire economie. Tegelijk heeft recyclage pas zin als de gerecycleerde materialen ook – opnieuw – hun weg terugvinden naar de markt. En daar stokt het nog te vaak.

Recyclage is geen vaag ideaal, het is cruciaal voor de duurzaamheid van onze regio.

Te weinig bedrijven kiezen resoluut voor gerecycleerd materiaal in hun eigen productieproces. De coronacrisis brengt dit eens te meer aan het licht. In de eerste plaats bij de kunststofrecyclagebedrijven. De gekelderde olieprijzen laten gerecycleerde plastics niet meer concurreren met de prijzen van nieuwe polymeren. Dit bedreigt de levensvatbaarheid van kunststofrecyclagebedrijven op elk terrein: verpakking, bouw, automotive, enz.

Geen vaag ideaal

De gevolgen kunnen moordend zijn voor deze bedrijven én voor de ambities van de Vlaamse regering. Daarom vragen we de overheid om mee de vraag naar gerecycleerd materiaal te stimuleren. Door bedrijven te verplichten om gerecycleerd materiaal in hun producten op te nemen, door het prijsverschil tussen aardolie en gerecycleerde plastics te compenseren met bijvoorbeeld een plastictaks of door de vrijstelling voor groenestroombijdragen uit te breiden naar de afval- en recyclagesector. Ideeën genoeg. Recyclage is geen vaag ideaal, het is cruciaal voor de duurzaamheid van onze regio. Go4circle zal onder de nieuwe naam Denuo die boodschap kracht blijven bijzetten. Met nooit aflatende energie en goodwill om de dialoog open te houden. Opnieuw en opnieuw.

Next article