Skip to main content
Home » Circulaire Economie » “Volop investeren én innoveren om waardevolle materialen in de kringloop te houden”
circulaire economie

“Volop investeren én innoveren om waardevolle materialen in de kringloop te houden”

In samenwerking met
In samenwerking met

Beter sorteren aan de bron en nog beter sorteren na de ophaling, waardoor driekwart van het afval recycleerbaar is tot secundaire grondstoffen. Dat is de ambitie van afvalverwerker Renewi. “Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de productkringloop”, zegt marketing- en salesdirecteur Dries De Pauw.

Tekst: Sandra Gasten

Dries De Pauw

marketing- en salesdirecteur

Renewi

Hoe onderscheidt Renewi zich van andere afvalverwerkende bedrijven? 

“Wij streven ernaar om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn. Bij Renewi richten we ons exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het te verbranden of te storten. Wij hebben geen verbrandingsovens draaiende te houden, zoals andere spelers in de sector – privébedrijven en intercommunales – die vaak botsende belangen hebben in afvalverbrandingsinstallaties.”

Er wordt ruim veertig miljoen euro geïnvesteerd in drie extra sorteerlijnen om het recycleerbare aandeel van afval nog te verhogen. Daarnaast werd recent nog drie miljoen euro vrijgemaakt voor plasticrecyclage.

“Van de dertien miljoen ton afval die we in negen landen ophalen, recycleren we twee derde tot secundaire grondstoffen. Dat komt neer op 65,8% van het afval. Een kleiner deel wordt verbrand om als energie te dienen. Met onze Missie75-campagne hebben we de ambitie om het recyclageaandeel op vijf jaar tijd te verhogen tot 75%, waardoor we de hoeveelheid om te verbranden gevoelig verkleinen en zo de CO2-uitstoot nog verkleinen.”

Welke technologie gebruiken jullie voor de recyclage van afvalstoffen?

“Elke grondstof heeft zijn eigen recyclageproces. Sommige stoffen, zoals glas of metaal, kan je oneindig recycleren. Bij andere, zoals plastics, gaat dat moeilijker en vermindert gaandeweg de kwaliteit. Bij Renewi nemen we het voortouw om innovatieve manieren te bedenken om zoveel mogelijk waarde uit gerecycleerde materialen te halen. Zo hebben we recent bijna drie miljoen euro geïnvesteerd in plasticrecyclage. Om te innoveren, doen we een beroep op externe partners om technische bijdragen te leveren en sluiten we overeenkomsten met bedrijven om secundaire grondstoffen af te nemen.”

Zijn bedrijven bereid om mee te gaan in jullie circulaire verhaal? 

Sorteren start bij de bron: de afvalstoffenproducenten. Jammer genoeg gebeurt dat nog niet optimaal. Daarom staat Renewi klaar om meer dan veertig miljoen euro te investeren in drie nieuwe installaties om de sortering na de ophaling nog beter op punt te stellen. Daarnaast zijn er strengere regels rond hergebruik nodig. Gelukkig worden er stappen in de goede richting genomen. Sinds 2012 is er een verbod op het storten en verbranden van recycleerbare materialen.”

Als de overheden, de industrie en belangrijkste spelers de aanzet kunnen geven om de circulaire economie te verhogen tot 17% in 2032, kunnen we de opwarming van de aarde beperken tot minder dan twee graden Celcius in 2050.

“Binnenkort past de Vlaamse regering het VLAREMA, het reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, opnieuw aan. Daarin wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de producenten gelegd. Tegelijk legt het afvalinzamelaars op om hun klanten goed te informeren over sortering en geeft het hen de verantwoordelijkheid om overtredingen over slecht gesorteerd afval te melden aan de overheid.”

Hoe belangrijk is die circulaire economie om de klimaatverandering tegen te gaan? 

“Als de overheden, de industrie en belangrijkste spelers de aanzet kunnen geven om de circulaire economie te verhogen tot 17% in 2032, kunnen we de opwarming van de aarde beperken tot minder dan twee graden Celcius in 2050. Recycleren speelt een cruciale rol, niet alleen bij het creëren van secundaire grondstoffen, maar ook bij het produceren van hoogwaardige alternatieven voor nieuwe materialen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Door afvalmaterialen een nieuwe bestemming te geven en secundaire grondstoffen te produceren, speelt Renewi daar een belangrijke rol in.”

Next article