Home » Digitale Transformatie » Een slimmere arbeidsmarkt dankzij gedeelde data en AI
Digitale Transformatie

Een slimmere arbeidsmarkt dankzij gedeelde data en AI

Bij het invullen van vacatures op een krappe arbeidsmarkt wordt steeds vaker gekeken naar competenties die buiten de werkomgeving zijn opgedaan en die inzetbaar zijn in een job. Zo zijn organisatietalent en probleemoplossend vermogen vaardigheden die ook in ICT een onmiskenbaar voordeel bieden.

VDAB staat in voor het bereiken van de door Vlaanderen vooropgestelde minimale werkzaamheidsgraad van 80%. Sinds het nieuwe regeerakkoord probeert het dat te doen via verschillende wegen. “Dataverzameling en artificiële intelligentie worden daarbij steeds belangrijker”, zeggen Jan Dobbenie en Karolien Scheerlinck.

Jan Dobbenie

Chief Information & Data Officer VDAB

Karolien Scheerlinck

Manager AI Center of Excellence VDAB

Via welke wegen tracht VDAB om de werkzaamheidsgraad te verbeteren? 

Dobbenie: “Ten eerste blijven we onze taak als activeringsregie verderzetten en verbeteren: de werkzoekenden activeren door hen aan een job te helpen. Sinds enkele jaren doen we daarnaast ook aan loopbaanregie. We bekijken burgers vanuit hun volledige loopbaan en helpen hen om een beter zicht te krijgen op hun competenties. Vervolgens ondersteunen we hen om die competenties te versterken. Verder hebben we een uitgesproken rol als dataregie. Vanuit onze positie beschikken we over een enorme schat aan informatie en gegevens. Dat maakt het mogelijk om een draaischijf te worden van HR- en arbeidsmarktinformatie. Die is niet enkel bestemd voor intern gebruik, maar kan ook worden gedeeld met ons groeiend netwerk van partners. Daarmee kunnen zij dan aan de slag om mensen te activeren. Tot slot ontwikkelen we momenteel ook tools voor werkgevers.” 

Hoe belangrijk is gegevensverzameling geworden om jullie doelen te halen? 

Dobbenie: “Om de minimale werkzaamheidsgraad van 80% te halen, is het cruciaal dat wij niet enkel werken met de pool van gekende ingeschreven werkzoekenden, maar ook de grote en sterk groeiende populatie van niet-beroepsactieven. Helaas weten we vaak niet wie deze mensen zijn. Er is dus heel wat werk op het vlak van gegevensverzameling om onze taak naar behoren te kunnen uitvoeren.” 

Waar past AI binnen jullie dienstverlening? 

Scheerlinck: “Onze dienstverlening kan je opdelen in drie kerntaken. Ten eerste helpen we werkgevers bij het invullen van hun vacatures. Ten tweede ondersteunen we werkgevers en burgers op het vlak van opleidingen. Ten derde assisteren we burgers bij de optimalisatie van hun loopbaan. We zetten bij deze kerntaken heel sterk in op data en artificiële intelligentie. VDAB beschikt nu eenmaal over veel data waar we inzichten uit kunnen halen om gepersonaliseerde suggesties te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke loopbaanstappen mogelijk zijn voor burgers en welke opleidingen zij daarvoor kunnen volgen, welke vacatures matchen bij burgers of – omgekeerd – welke profielen best matchen bij werkgevers hun vacatures. Mensen hebben vaak weinig zicht op hun competenties, hun positie op de arbeidsmarkt en welke competenties nodig zijn om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Om burgers hierin te ondersteunen, ontwikkelen we AI-applicaties waarmee zij op een eenvoudige manier een competentieprofiel kunnen aanmaken dat hen een zicht geeft op welke beroepen binnen hun bereik zijn en welke opleidingen ze daarvoor kunnen volgen. Omdat de arbeidsmarkt heel snel evolueert en complex is, hebben we ook applicaties ontwikkeld waarmee we de competenties van de toekomst trachten te voorspellen. Mensen die bepaalde loopbaanstappen willen nemen, dienen immers een zicht te hebben op welke competenties relevant zijn en waar ze dus best op inzetten. We doen hetzelfde ook op beroepsniveau.”

Vanuit onze positie beschikken we over een enorme schat aan informatie en gegevens. Dat maakt het mogelijk om een draaischijf te worden van HR- en arbeidsmarktinformatie.

Jan Dobbenie.

Kan dat ook interessant zijn voor werkgevers? 

Scheerlinck: “Absoluut. Als zij vacatures hebben openstaan waar ze geen geschikte kandidaat voor vinden, dan kunnen wij hen inzicht geven in welke types van profielen vandaag wel beschikbaar zijn, hoe die aansluiten bij hun vacatures en welke opleidingen kunnen worden aangeboden om hen te heroriënteren. We krijgen daarnaast ook regelmatig de vraag van organisaties om hen te helpen een zicht te krijgen op de competenties van hun eigen werknemers en hoe die matchen met de functies binnen de organisatie. VDAB heeft hiervoor reeds AI-componenten ontwikkeld en wil deze ook beschikbaar stellen voor externe partners zodat zij de interne mobiliteit binnen hun organisatie kunnen faciliteren.” 

Waar zijn al deze gegevens en tools beschikbaar? 

Dobbenie: “Via de website van VDAB kan iedere burger onze tools gratis gebruiken. Dat kadert in onze rol als dataregie en het dataplatform dat we aan het uitbouwen zijn. Diverse partners (interimkantoren, sociale organisaties,…) kunnen onze gegevens gebruiken of via API’s op een gecontroleerde manier en GDPR-proof binnentrekken in hun systemen om er dan verder mee aan de slag te gaan en mee de activering in de arbeidsmarkt te verbeteren.” 

Hoe kunnen jullie garanderen dat de ontwikkeling en het gebruik van AI-toepassingen correct en ethisch verantwoord verloopt? 

Scheerlinck: “VDAB wil de rol opnemen van ‘trusted advisor’ van de arbeidsmarkt en wil dus ook alle privacy en ethische risico’s die mogelijk voortkomen uit het gebruik van data en AI vermijden. Daarom hebben we vorig jaar een Ethische Raad opgezet die, als onafhankelijk orgaan, advies geeft op het verantwoord en ethisch gebruik van data en AI. Deze Raad bestaat uit zowel VDABals externe leden met diverse expertises en ervaring. Betrouwbaarheid, transparantie, eerlijkheid en het verzekeren van privacy staan hierbij centraal.”

Next article