Skip to main content
Home » Digitale Transformatie » “Maak van AI geen verboden vrucht”
Digitale Transformatie

“Maak van AI geen verboden vrucht”

Danielle Jacobs CEO Beltug, Vereniging van CIO's en IT-beslissers.

Er gaat geen dag meer voorbij zonder dat je iets leest of hoort over artificiële intelligentie. “Op zich is het een goede zaak dat de mogelijkheden van technologische innovatie een breed platform krijgen in onze media”, zegt Danielle Jacobs, CEO van Beltug. “Het is nog niet duidelijk waar dat alles toe gaat leiden, maar AI is here to stay, zoveel is zeker!”

De opmars van artificiële intelligentie zit in een stroomversnelling. Een recente bevraging bij professionele gebruikers, uitgevoerd in opdracht van Beltug, leert dat 25% van de grote organisaties nu al gebruikmaakt van AI. Nog eens 23% geeft aan ‘geïnteresseerd’ te zijn. Bij kleinere organisaties is zowat één op de tien met AI bezig. Die cijfers bewijzen dat AI-toepassingen hun plek verworven hebben. Ons onderzoek werd bovendien grotendeels uitgevoerd voordat de media ChatGPT ontdekten. Sindsdien is de interesse alleen maar toegenomen… 

Veel vragen en onduidelijkheid 

De vragen over hoe bedrijven, overheidsdiensten en onderwijsinstellingen met AI moeten omgaan, stijgen evenzeer. Hoe en waar kan je technologie nuttig inzetten? Onder welke voorwaarden? En wat doe je specifiek met ChatGPT of andere generatieve AI-toepassingen? Er zijn namelijk wel wat bedenkingen over de betrouwbaarheid van de informatie en over het risico dat vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom zou uitlekken via zulke platformen. Sommige organisaties beslisten daarom al om ChatGPT te verbieden. Dat zou echter een omgekeerd effect kunnen hebben. En het lijkt een brug te ver, want wie nieuwe technologieën niet test, kan er straks ook de vruchten niet van plukken. Andere bedrijven zijn dan weer gestart met het sensibiliseren van medewerkers. 

We moeten beseffen dat AI een technologie is met veel potentieel en een grote impact, waar we best (voorzichtig) mee leren omgaan.

Ethisch gebruik 

Het is dus duidelijk dat bestuurders zich over het AI-vraagstuk moeten buigen: de risico’s in kaart brengen en bepalen hoe AI kan worden toegepast in hun bedrijfsspecifieke context. Zelf maak ik deel uit van de Ethische Raad van de VDAB, die toeziet op het gebruik van data en AI. De raad werkt in opdracht van de Raad van Bestuur  en adviseert over het verantwoord en ethisch gebruik ervan.  Daarmee is de VDAB een voorloper.  Als publieke organisatie is het ethisch omgaan met data en AI geen optie, maar een vereiste. 

EU-regelgeving 

Op Europees niveau is regelgeving in de maak. De EU wil erop toezien dat consumenten en bedrijven AI-toepassingen kunnen vertrouwen en dat hun rechten gevrijwaard blijven. Verwacht wordt dat deze regelgeving ten vroegste eind 2024 in werking zal treden – daar hoeven we dus niet op te wachten. In de tussentijd verdient het aanbeveling om AI een kans te geven, uiteraard binnen een goed afgebakend kader. We moeten beseffen dat het een technologie is met veel potentieel en een grote impact, waar we best – voorzichtig – mee leren omgaan.

Next article