Home » Duurzame Chemie » Duurzaamheid als strategische pijler
Duurzame Chemie

Duurzaamheid als strategische pijler

In samenwerking met
Hoe kan polyamide chemie bijdragen tot de circulaire economie?
In samenwerking met
Hoe kan polyamide chemie bijdragen tot de circulaire economie?

Tegen 2030 wil DOMO Chemicals een maatstaf en leider zijn in duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid. Om dat te bereiken, heeft het bedrijf duurzaamheid opgenomen als een van zijn vier strategische pijlers. Meer uitleg door CEO Yves Bonte.

Tekst: Joris Hendrickx

Yves Bonte

CEO

DOMO Chemicals

We willen onze verantwoordelijkheid nemen om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bekomen.

In welke zin is duurzaamheid een topprioriteit voor jullie?

“Het streven naar duurzame waardecreatie en duurzame groei op lange termijn is diep verankerd in de missie en visie van ons bedrijf en zijn familiale aandeelhouders. Om die duurzaamheid te bereiken, doorgaan we een nauwkeurig geplande transformatie met een duidelijke roadmap en doelstellingen. We hebben hiervoor ook ‘DOMO Beyond’ ontwikkeld, ons duurzaamheidsmanagementsysteem met een duidelijk beheer en bijhorende middelen, acties en opvolging.”

Wat willen jullie concreet bereiken?

“We willen tegen 2030 20% minder CO2 uitstoten, 15% minder koolstofhoudende energie verbruiken en 7% minder industrieel afval bekomen. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bekomen. Daarnaast streven we ernaar om het aandeel van duurzame producten met 20% te verhogen en dat van circulaire oplossingen te verdubbelen, terwijl we de CO2-impact van onze producten met 20% verminderen.”

Doelstellingen voor 2030

⮕ 20% minder CO2 uitstoten

⮕ 15% minder koolstofhoudende energie verbruiken

⮕ 7% minder industrieel afval bekomen

Hoe kan polyamide chemie bijdragen tot de circulaire economie?

“We verminderen de voetafdruk van onze polymeren door efficiënter te produceren met minder energieverbruik. Daarnaast verbeteren we ook de verwerkbaarheid van onze polymeren, zodat het minder energie kost om er producten van te maken.”

“Bovendien ontwikkelen we steeds meer producten op basis van alternatieve grondstoffen – zoals biogebaseerde materialen – die na hun levenstermijn volledig degraderen. We vergroten het hergebruik van onze polymeren, eerst en vooral door het afval van onze eigen productie zelf opnieuw te benutten voor het maken van primaire materialen. Maar we hergebruiken ook postindustrieel en zelfs postconsumenten afval.”

“Met Econamid en Technyl4Earth hebben we twee sterke merken waarbij reeds gebruikte polymeren terug worden aangewend voor nieuwe hoogwaardige toepassingen, wat resulteert in een drastische daling van de CO2-uitstoot, het waterverbruik en de energieconsumptie. We blijven echter ook verder zoeken naar nieuwe recyclagetechnologieën.”

Welke rol kunnen partnerships spelen?

“We zetten in op digitalisering en samenwerking om meer transparantie door de volledige waardeketen heen te creëren. Samen met Covestro hebben we in dat kader het toonaangevende platform Circularise gelanceerd, dat betrouwbare data verschaft over de herkomst van polymeren en componenten. Maar ook met onze klanten en andere belangrijke actoren in de waardeketen werken we nauw samen om de cirkel te sluiten.”

Next article