Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » Jonge ingenieurs en architecten bouwen mee aan verduurzaming van de chemie
Duurzame Chemie

Jonge ingenieurs en architecten bouwen mee aan verduurzaming van de chemie

De Green Deal en de energietransitie zorgen voor grote uitdagingen, maar bieden tegelijk heel wat opportuniteiten voor de chemiesector. Ingenieurs- en architectenbureau Sweco reikt oplossingen en ontwerpen aan om deze industrie te verduurzamen en circulair te maken. We spraken met enkele managers en jonge experten van Sweco over hun ervaringen en de duurzame impact die zij hebben vanuit hun rol.

Vlnr.: Ellen Vereecken, Steven Raes, Marthe Jehoul, Gaëlla Delcour, Louise Cocquyt en Melanie Vermoesen.

Welke rol speelt Sweco in het verduurzamen van de chemie? 

Gaëlla Delcour, Operational Manager Division Industry: “Sweco heeft een grondige expertise inzake engineering- en constructiemanagement voor verschillende industrieën: chemicals, ferro/non-ferro, pharma, food en energy. We bieden innovatieve oplossingen met een hogere efficiëntie inzake resources en kosten en met minder milieu-impact. We kunnen daarbij een beroep doen op een Europese groep van meer dan 20.000 professionals. Binnen de divisie ‘Industry’ in België zijn er zo’n 350 experten actief, waarvan meer dan 60% zich specifiek bezighoudt met de energietransitie, circulariteit en klimaatveerkracht.” 

Steven Raes, Sustainability Manager, Division Industry: “Sweco helpt bedrijven om hun waterhuishouding te optimaliseren en te verduurzamen door in te zetten op waterbesparing, -hergebruik, -kwaliteit en -samenwerkingen buiten de bedrijfsgrenzen. Door vervuilende stoffen uit afgassen te verwijderen of te reduceren, kunnen we bovendien zure regen, biodiversiteitsverlies, luchtvervuiling en klimaatverandering tegengaan.”

We zoeken in al onze projecten naar duurzame oplossingen door maximaal in te zetten op hergebruik, afvalstroomvalorisatie, grondstof-, water- en energiereductie en lean processen.

Marthe Jehoul, Process Engineer, Division Industry

Waarom kozen jullie als jonge ingenieurs voor Sweco? 

Melanie Vermoesen, Water Consultant, Division Industry: “Ik ben gestart bij Sweco wegens de diversiteit aan projecten. Hier wordt multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd, waardoor ik niet enkel zaken bijleer over waterproblematiek, maar ook over andere milieuproblemen.” 

Louise Cocquyt, Water Consultant, Division Industry: “Sweco heeft een duidelijke duurzaamheidsvisie die mij direct aansprak: Transforming Society Together. Ik geloof sterk in het belang van een concreet doel voor de samenleving. Het feit dat ik met mijn werk het verschil kan maken, zorgt ervoor dat ik graag ‘the extra mile’ wil lopen.”

Marthe Jehoul, Process Engineer, Division Industry: “Bij Sweco krijg ik de kans om aan verschillende projecten binnen de chemische sector mee te werken. Hierbij is ‘Sustainability by Design’ steeds de leidraad. We zoeken in al onze projecten naar duurzame oplossingen door maximaal in te zetten op hergebruik, afvalstroomvalorisatie, grondstof-, water- en energiereductie en lean processen. Na een jaar heb ik ook de kans gekregen om de Sustainability Coach van ons team te worden. Zo leid ik de teamgesprekken over duurzaamheidsthema’s mee in goede banen en werp ik een kritische ‘duurzame’ blik op de opdrachten. Bovendien help ik als coach om van mijn collega’s ‘agents of change’ te maken.”

Welke mogelijkheden zijn er om je verder te ontwikkelen bij Sweco? 

Vermoesen: “Die zijn er quasi dagelijks. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de nauwgezette opvolging van mijn vooruitgang binnen projecten. Voor elk project wordt een seniorcollega aangeduid die me begeleidt. En de vele teambuildings alsook de events van ‘De Vriendenkring’ en ‘Young Sweco’ zijn een prima manier om de banden tussen collega’s aan te halen.” 

Cocquyt: “Dankzij het uitgebreide opleidingsaanbod heb ik veel soft en hard skills ontwikkeld om een project van A tot Z te kunnen uitvoeren. Ik krijg veel verantwoordelijkheid en vrijheid in mijn projecten. Tegelijk kan ik altijd rekenen op de steun en het advies van mijn ervaren collega’s, die mijn inbreng waarderen. Daarnaast is er een leuke sfeer en doen we regelmatig leuke activiteiten.” 

Jehoul: “Door de grote verscheidenheid aan projecten bij grote klanten kan je snel bijleren, bouw je een brede kennis op van de werking in de chemische sector én krijg je de kans om een positieve impact te hebben. Er is binnen Sweco een sterke focus op ieders talenten en je kan zelf bepalen waarin je wil doorgroeien of jezelf wil ontwikkelen.”

Volgens de Green Deal zullen we de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% moeten reduceren.

Ellen Vereecken, Process Engineer, Division Industry

Waar passen een goede waterhuishouding en afgasbehandeling binnen het circulaire verhaal? 

Cocquyt: “We hergebruiken zoveel mogelijk afvalwater, gebruiken hemelwater, vullen aan met oppervlaktewater en gebruiken grondwater als laatste optie. Zo dragen we bij aan de waterbalans van de regio.” 

Raes: “De reductie van het verbruik van chemische stoffen of het herwinnen van deze hulpstoffen reduceert sterk de emissies via de afvalwaterlozing. Dat maakt het water ook aantrekkelijker om hergebruik toe te passen en maakt verdergaande maatregelen om micropolluenten verder te reduceren economisch haalbaar.” 

Ellen Vereecken, Process Engineer, Division Industry: “Afgasbehandeling is het proces om de uitstoot van schadelijke stoffen uit industriële afgassen te verminderen. Ook de reductie van CO2 door carbon capture valt daar onder. Volgens de Green Deal zullen we de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% moeten reduceren. Binnen de industrie zijn die emissies voornamelijk te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen én intrinsiek gerelateerd aan de chemische reacties zelf.” 

Delcour: “Nadat we het energieverbruik hebben geoptimaliseerd, nieuwe processen hebben geïmplementeerd en wat mogelijk is hebben geëlektrificeerd, zullen er nog steeds processen zijn die CO2 uitstoten. Om die reden zal er ook een rol weggelegd zijn voor carbon capture om de doelstellingen van de Green Deal te kunnen halen. Carbon capture kan voorzien worden op bestaande processen, maar ook op nieuwe installaties zal het nog nodig zijn.”

Next article