Home » Duurzame Chemie » “Optimaal datagebruik leidt tot hogere efficiëntie én kleinere voetafdruk”
Duurzame Chemie

“Optimaal datagebruik leidt tot hogere efficiëntie én kleinere voetafdruk”

Met dank aan
Met dank aan

ESG-doelstellingen en -prestaties spelen vandaag een cruciale rol in de beslissing om te investeren in een project. “Gelukkig zijn er nog heel wat opportuniteiten om via automatisatie en digitalisering de efficiëntie én duurzaamheid van je bedrijf te verhogen.” Dat zeggen Eduard Meisner en Jan Coppieters van Process Automation Solutions.

Voor welke grote duurzaamheidsuitdagingen staat de chemische industrie vandaag?
Jan Coppieters.

Coppieters: “De klanten van Process Automation Solutions binnen de chemische en pharmaceutische industrie zijn vooral grote en middelgrote Sevesobedrijven (bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, red.) die, vanuit hun kernactiviteit, een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en het milieu in hun directe omgeving. Terwijl de focus van onze projecten vroeger eerder lag op capaciteitsverhoging, hebben zij nu vooral een verhoogde vraag naar projecten waardoor ze bewuster en anders kunnen omgaan met energie, water, grondstoffen en uitstoot. Net zoals in het verleden procesveiligheid standaard is geworden in Sevesobedrijven, zien we deze trend nu op het gebied van duurzaamheid.”

Eduard Meisner.

Meisner: “Je ziet die druk zelfs vanuit de f inanciële markten. ESG-doelstellingen en -prestaties spelen vandaag een cruciale rol in de beslissing om te investeren in een project.”

Coppieters: “Omgekeerd eisen bedrijven hetzelfde van hun leveranciers. Ook wij zijn gecertificeerd door een externe partij. Zo kunnen we klanten garanderen dat we de juiste ingesteldheid hebben en zelf inspanningen leveren om onze voetafdruk te verminderen.”

De verbetering van de algemene efficiëntie leidt automatisch ook tot meer efficiëntie op vlak van energie- en grondstof- verbruik.

Hoe kunnen automatisering en digitalisering bijdragen aan de oplossing hiervoor?

Meisner: “De eenvoudigste oplossingen om de uitstoot te verlagen en de efficiëntie te verhogen, zijn meestal al doorgevoerd. Toch zien we nog heel wat opportuniteiten om de algemene efficiëntie van productiesites te verhogen. Maar daarvoor heb je dan wel een duidelijk inzicht nodig in de installaties. Het collecteren en contextualiseren van de juiste data is daarvoor cruciaal. Op basis daarvan kan je je productiesite dan modelleren via een digital twin of artificiële intelligentie gebruiken om objectief te identificeren waar er mogelijkheden zijn tot verbetering. De verbetering van die algemene efficiëntie leidt automatisch ook tot meer efficiëntie op het vlak van energie- en grondstofverbruik.”

Coppieters: “Procesinstallaties zijn doorgaans al erg geautomatiseerd via specifieke sensoren die data genereren. De opportuniteit zit vooral in het beter regelen van alle processen. Zo’n 70 tot 80% van alle controllers zijn niet goed afgesteld. Dat leidt tot schommelingen, vertragingen en slijtages, en vervolgens dus ook tot een verhoogd gebruik van grondstoffen en meer uitstoot. Door data te capteren, collecteren en visualiseren ontstaan nieuwe inzichten. Het wordt echter pas echt interessant door data van verschillende bronnen veilig te combineren in de cloud. Een goed voorbeeld zijn stoomleveranciers en hun klanten. Om de continuiteit van een stoomnetwerk te garanderen, moet er altijd een klein overschot zijn. Door de data van alle aangesloten partijen te collecteren en uit te wisselen, kan je overschotten gaan voorspellen en minimaliseren, waardoor het energieverbruik daalt.”

Door data te capteren, collecteren en visualiseren ontstaan nieuwe inzichten, maar het wordt pas echt interessant als je data van verschillende bronnen veilig kan combineren in de cloud.

Welke concrete efficiëntiewinsten kunnen jullie zoal realiseren?

Coppieters: “We helpen onze klanten met de automatisatie en digitalisatie van hun duurzaamheidsprojecten, bijvoorbeeld om restgassen te recycleren naar nieuwe producten. De onbruikbare restgassen worden verbrand om energie op te wekken. We hebben onder andere al ondersteuning geboden bij het efficiënter maken van gasgestookte stoomcentrales en zien voor de komende jaren veel potentieel in puur elektrische stoomcentrales.”

“Ook hebben we meerdere klanten geholpen om zich te connecteren met Ecluse, een stoomnetwerk in het Antwerpse havengebied. De stoom afkomstig van bijvoorbeeld afvalverbranders kan zo door andere bedrijven worden gebruikt in hun processen. We kunnen bedrijven eveneens helpen om het waterverbruik in hun productie te reduceren door hercirculatie. Intussen tellen we ook al enkele klanten die mooie projecten hebben uitgevoerd rond waterstof en waar wij via specifieke automatisatie oplossingen een bijdrage leveren. Tot slot ondersteunen we producenten van grondstoffen voor batterijen om hun capaciteit uit te breiden.”

Wat is de meerwaarde van een onafhankelijke integratiepartner zoals PA Solutions?

Coppieters: “Wij verkopen oplossingen, geen producten. We kennen onze klanten en weten hoe hun organisatie werkt. Wij kennen hun verwachtingen naar documentatie en onderhoud van hun installaties over langere perioden. Maar we kennen ook alle oplossingen in de markt én kunnen die in de praktijk implementeren. Meisner: “Als een onafhankelijke aanbieder van oplossingen, die niet gebonden is aan bepaalde producenten en hun specifieke oplossingen, kunnen we klanten ondersteunen met een optimale combinatie van toepassingen doorheen het volledige spectrum van automatisatie. Dat start van het meten van bepaalde zaken, over het verwerken van data en het integreren van die data in overkoepelende en gecentraliseerde (cloud) systemen, tot het visualiseren ervan naar beslissingsmakers, zodat zij de juiste onderbouwde keuzes kunnen maken. De meerwaarde voor onze klanten is onze focus.”

Next article