Home » Duurzame Chemie » Niet CO2-neutraal, maar CO2-negatief
Duurzame Chemie

Niet CO2-neutraal, maar CO2-negatief

Met dank aan
Foto: STYN
Met dank aan
Foto: STYN

Chemische bedrijven worden zowel via de wetgeving als op vraag van hun klanten steeds meer uitgedaagd om in te zetten op energie-efficiëntie en circulariteit. “Investeren in duurzaamheid is noodzakelijk als je over twintig jaar nog wil bestaan als bedrijf”, aldus David Engelen en Carol Bailleul van PVS Chemicals.

Carol Bailleul

Regulatory, Compliance & Optimization Manager

PVS Chemicals

David Engelen

General Manager

PVS Chemicals

Zwavelzuurfabrieken gebruikten in het verleden niet altijd de nieuwste technologieën, maar zetten vandaag sterk in op het verbeteren van hun efficiëntie. Enerzijds leggen de overheden verplicht bijkomende regels op. Anderzijds hechten klanten ook steeds meer belang aan duurzame productie. Echter vergt dat grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling, waardoor de implementatie van nieuwe projecten soms lang duurt. Een Belgisch bedrijf dat de laatste jaren al een flinke vooruitgang heeft geboekt op dat vlak is PVS Chemicals. “We zien dat klanten meer vragen stellen aan ons over ons productieproces en hoe duurzaam dat is. Ook willen ze vaker concrete cijfers zien, zoals onze carbon footprint”, vertelt Bailleul.

We gebruiken geen fossiele brandstoffen voor de warmte en stoom die wij genereren, en door die stoom door te geven aan andere bedrijven moeten ook zij geen fossiele brandstoffen gebruiken.

Energie-efficiënt

De hoofdactiviteit van PVS Chemicals is het verbranden van vloeibare zwavel om zo zwavelgebaseerde anorganische chemicaliën te produceren. Zowel de warmte die vrijkomt bij die verbranding als de reactiewarmte in het proces worden vandaag veel efficiënter ingezet én omgezet in stoom. Die wordt dan ter beschikking gesteld aan naburige bedrijven. “We zijn eigenlijk niet CO2-neutraal, maar CO2-negatief. We gebruiken geen fossiele brandstoffen voor de warmte en stoom die wij genereren, en door die stoom door te geven aan andere bedrijven moeten ook zij geen fossiele brandstoffen gebruiken”, verklaart Engelen.

Circulariteit

Doordat er bij PVS Chemicals verschillende eindproducten geproduceerd worden, zijn er verschillende process units. Deze units zijn met elkaar verbonden, waardoor de verschillende stromen hergebruikt en opnieuw ingezet worden. Bijgevolg is er heel weinig afval. Ook met klanten hanteren ze die circulariteit. Een voorbeeld daarvan is een klant die oleum afneemt, waarbij een gas opgelost zit in zwavelzuur – ook wel rokend zwavelzuur genoemd. Het vervoeren van het gas afzonderlijk is gevaarlijk. Daardoor wordt zwavelzuur gebruikt als een soort oplosmiddel of drager om dat naar de klant te transporteren. “De klant haalt dat gas eruit en brengt het zwavelzuur terug naar ons. We hergebruiken dat integraal in ons proces, en zo maken we de cirkel rond”, besluit Engelen.

Next article