Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » Opleidingen chemie zetten in op diepgaande én multidisciplinaire kennis
Duurzame chemie

Opleidingen chemie zetten in op diepgaande én multidisciplinaire kennis

Om chemische processen te verduurzamen, heeft de industrie een sterke nood aan profielen die een diepgaande én multidisciplinaire kennis hebben. De bachelor chemie en de master in materiomics aan de UHasselt bieden hier een antwoord op.

Prof. dr. Dries Vandamme en prof. dr. An Hardy (UHasselt).

Hoe spelen jullie opleidingen in op de veranderende noden van de chemische sector? 

Prof. dr. Dries Vandamme, voorzitter OMT bachelor Chemie UHasselt: “Vanuit onze academische bacheloropleiding chemie laten we studenten in aanraking komen met belangrijke problematieken die spelen binnen het onderzoek én de industrie. Zo organiseren we vanuit onze bacheloropleiding regelmatig seminaries rond specifieke uitdagingen en evoluties waarbij professionals de context van de industrie meegeven.” 

Prof. dr. An Hardy, voorzitter OMT master Materiomics UHasselt: “Ook binnen de master in materiomics spelen we in op hot topics in het werkveld. Zo hebben we meerdere opleidingsonderdelen die specifiek ingaan op duurzaamheid. We zien op het vlak van energie bijvoorbeeld een verschuiving van fossiele brandstoffen richting elektrificatie. Daarnaast staat de beschikbaarheid van grondstoffen alsmaar meer onder druk. Wij trachten daarom onze studenten op te leiden zodat zij in staat zijn om volledig nieuwe materialen te ontwikkelen. Daarbij zetten we in op creatieve concepten en circulariteit, en gaan we dus verder dan het bedenken van alternatieven of recyclage.”

De complexe uitdagingen van vandaag kunnen niet meer worden aangepakt vanuit één discipline.

Prof. dr. An Hardy

Wat maakt de master in materiomics zo uniek? 

Prof. dr. Hardy: “Deze master maakt de brug tussen de traditionele fysica en chemie. Binnen het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek deden we dat eigenlijk al decennialang. Uit die onderzoekservaring hebben we geleerd dat de complexe uitdagingen van vandaag niet meer kunnen worden aangepakt vanuit één discipline. Denk aan zonnecellen en zonnepanelen die zich binnen het domein van de fysica en elektronica situeren, maar waar wel door chemici stoffen voor moeten worden ontwikkeld die licht kunnen absorberen en halfgeleiders kunnen vormen. De kloof tussen deze twee moet worden gedicht. Dat vereist kennis van beide domeinen én je moet ook de taal van beide kunnen spreken.”

Hoe verloopt de interactie tussen jullie opleidingen en het academische onderzoek? 

Prof. dr. Vandamme: “Binnen bijvoorbeeld het domein van kwantumtechnologie en computationele ontwikkelingen houden we niet enkel de vinger aan de pols, maar bepalen we vanuit ons onderzoek ook mee de evoluties. Zowel de bacheloropleiding chemie als de masteropleiding materiomics hebben een sterke interactie met het lopende onderzoek in ons Instituut voor Materiaalonderzoek. Dankzij die verankering leren onze studenten zelf de attitude aan om onafhankelijk onderzoek te verrichten.”

Next article