Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » VITO werkt aan oplossingen voor goedkopere groene waterstof
Opinie

VITO werkt aan oplossingen voor goedkopere groene waterstof

Jan Vaes, Program Manager Duurzame Chemie bij VITO.

Waterstof kan worden geproduceerd door water te splitsen met elektriciteit en wekt daarom al decennialang interesse op als duurzame energiedrager.


Groene waterstof

Het verhaal van brandstofcellen heeft deskundigen overtuigd dat het niet loont om waterstof eerst te gaan aanmaken met groene stroom en vervolgens opnieuw om te zetten in groene elektriciteit. “Op dit moment lijkt het de beste keuze om alles wat geëlektrificeerd kan worden, te elektrificeren met batterijen”, zegt Jan Vaes van VITO. Ook al omdat de Europese productie van groene waterstof, nooit toereikend zou zijn voor de bestaande vraag. “Er is gewoonweg niet genoeg hernieuwbare energie.”

Maar groene waterstof heeft volgens de technoloog van VITO wél een toekomst als het direct wordt ingezet in industriële processen. Daar wordt nu zogenaamde ‘grijze’ waterstof uit aardgas voor gebruikt, met een enorme CO2 uitstoot. “Het loont de moeite om deze door groene waterstof te gaan vervangen en zo de chemische industrie te verduurzamen.”

Productie moet goedkoper

Waar moet die groene waterstof vandaan komen? Vaes: “Daarvoor kijken we naar regio’s buiten Europa die over een enorm potentieel beschikken voor hernieuwbare energie. Zonrijke gebieden met veel open ruimte en windrijke regio’s waar al zeer uitgestrekte windparken op het land worden gebouwd.”  De groene waterstof zou daar geproduceerd worden en vervolgens verscheept naar Europa. Zo kan de invoer van gas en aardolie deels worden vervangen door geïmporteerde waterstofdragers.

Waterstof

Voor die mondiale waterstofeconomie van de grond kan komen, moet de productie van waterstof uit water – via elektrolyse – efficiënter en goedkoper worden. “De betere commercieel beschikbare systemen halen een efficiëntie van 80 %. Helaas loopt die door het gebruik snel terug. Bovendien is de technologie vaak te duur. Anders gezegd: de fossiele alternatieven zijn nog steeds te goedkoop. Een mondiale koolstoftaks zou hier verandering in brengen”, aldus Vaes.

Toch oogt het plaatje ook nu al soms rendabel. “Recente veilingen van groene stroom in de Midwest en in Marokko komen uit op een prijs van 10 à 15 euro per megawattuur, dan kun je competitieve groene waterstof produceren.”

Electrolyzer

VITO sloeg recent de handen in elkaar met imec en UGent om een electrolyzer te ontwikkelen die én efficiënter is (en blijft) én goedkoper is. Deze demo-electrolyzer moet commerciële partijen overtuigen om deze technologie industrieel verder op te schalen.

Next article