Skip to main content
Home » Duurzame Chemie » “Warmtevoorziening Vlaamse industrie is nog steeds voor meer dan 90% gebaseerd op fossiele brandstoffen”
Opinie

“Warmtevoorziening Vlaamse industrie is nog steeds voor meer dan 90% gebaseerd op fossiele brandstoffen”

Frederik Loeckx, MANAGING DIRECTOR FLUX50

De chemie is een toonaangevende industriële en economische sector in Vlaanderen, en tevens ook één van de meest energie-intensieve. “Een duurzame chemische industrie zal dus niet kunnen zonder het energiegebruik grondig te herdenken”, zegt Frederik Loeckx, Managing Director bij Flux50.

“De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, groene waterstof, biobased grondstoffen, efficiënte katalyse en procesoptimalisatie stimuleert de ontwikkeling van een meer duurzame en milieuvriendelijke chemische industrie. Deze innovaties dragen bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bieden nieuwe zakelijke kansen en stimuleren economische groei. Het is essentieel dat overheden, bedrijven en onderzoekers blijven samenwerken om energietoepassingen in de chemie verder te verduurzamen, zodat we gezamenlijk werken aan een toekomst van de Vlaamse chemie.”

Nood aan transformatie 

“De warmtevoorziening van de Vlaamse industrie is nog steeds voor meer dan 90% gebaseerd op fossiele brandstoffen. De daling in uitstoot moet dan ook versnellen. Tegelijk dwingt de stijging van de gasprijzen onze industrie naar alternatieven. Zowel binnen de ETS- als niet-ETS-sectoren is een transformatie naar een duurzamer energiegebruik dan ook essentieel. Veel van deze technieken zijn in een (verre) fase van ontwikkeling. De overheid moet een cruciale rol spelen in de risicoafbouw van deze investeringen en zorgen voor een structurele verschuiving van de taksen naar de meest vervuilende energiedragers.” 

Een duurzame chemische industrie zal niet kunnen zonder het energiegebruik grondig te herdenken.

‘Moonshot’-programma 

“In Vlaanderen lopen met behulp van steun van de Vlaamse en Europese overheid verschillende ambitieuze proefprojecten, waarin zowel de industrie als onderzoeksinstellingen samenwerken om innovatie en ontwikkeling op het gebied van duurzame chemie te versnellen. Zo volgt Flux50 vanuit de energiesector projecten op over innovatieve waterstofopslag, efficiënte waterstofproductie en industriële processen die zich aanpassen aan de beschikbaarheid van energie. Deze project kaderen binnen het zogenaamde ‘Moonshot’-initiatief, een onderzoeksprogramma rond koolstofcirculaire en CO2-arme chemie. Met deze projecten werkt Vlaanderen aan het behoud van zijn internationale koploperpositie op het vlak van duurzame chemie en het behoud van zijn rol als energiehaven voor de rest van Europa.” 

Sector- en grensoverschrijdend actieplan 

“Het is nu tijd om deze technieken op te schalen. Hierbij pleiten we vanuit Flux50 voor een faciliterend en moedig beleid, een integrale energievisie en bijhorend sector- en grensoverschrijdend actieplan waarbij iedereen zijn deel van de verantwoordelijkheid opneemt. Enkel zo kunnen we de nodige toename in hernieuwbare energie, inclusief bevoorradingszekerheid en energieonafhankelijkheid, op een betaalbare manier realiseren. De tijd is te kort om de pauzeknop in te duwen.”

Next article