Home » Duurzame Economie » Gezocht: wie gaat de materialenrevolutie leiden?
Duurzaamheid

Gezocht: wie gaat de materialenrevolutie leiden?

Stany Vaes, Algemeen Directeur van go4circle vzw (bedrijfsfederatie van de circulaire economie), legt uit waarom het zo belangrijk is om nu, en niet morgen, meer gerecycleerde producten te gebruiken.

Stany Vaes

Algemeen Directeur van go4circle vzw

De economie draait op grondstoffen.

Grondstoffen die schaars zijn omdat we ze de afgelopen 200 jaar massaal hebben opgegraven, omgezet in producten en daarna achteloos hebben gedumpt. Daardoor zijn die grondstoffen ook duur. In de Vlaamse maakindustrie vertegenwoordigt de grondstof al snel zo’n 40% van de uiteindelijke kostprijs van het product.

Als klap op de vuurpijl is een regio zoals Vlaanderen voor die grondstoffen zeer afhankelijk van het buitenland, niet zelden van landen waar de politieke omstandigheden op zijn zachtst gezegd instabiel zijn. In een tijd waarbij handelsakkoorden maar moeilijk (lees: niet) tot stand komen, vormt die afhankelijkheid een ernstige bedreiging voor onze economie.

Maar er is een oplossing…

Er is een manier om uit het moeras te kruipen.

En die oplossing ligt in Vlaanderen zelfs binnen handbereik.

Als regio zitten we al decennialang in de wereldwijde kopgroep als het aankomt op het sorteren en recycleren van afval. We hebben dus de systemen in ons bezit om de grondstoffen te recupereren en te hergebruiken en zo de afhankelijkheid van onze economie van andere regio’s weg te werken.

De waarde van gerecycleerd materiaal wordt nog te weinig gezien.

Waarop wachten we dan nog?

Op een kentering in de mindset. Er is nog te weinig vraag naar gerecycleerde producten. Producenten zijn nog te aarzelend om gerecycleerde producten te gebruiken. Om verschillende redenen, maar vooral omdat de waarde van gerecycleerd materiaal nog te weinig gezien wordt, omdat de afzetmogelijkheden nog te beperkt zijn, omdat blijven werken met virgin grondstoffen nog te gemakkelijk is.

Een klassieke zaak zoals de kip en het ei.

Vraag is dus: wie gaat er voor de kentering zorgen?

Welke grote industriële speler gaat resoluut voor het gebruik van gerecycleerde materialen in zijn productie?

Welke ondernemer gaat investeren in extra recyclagecapaciteit in onze regio?

Welke beleidsmaker giet ecodesign en het gebruik van gerecycleerde materialen in wetgeving?

Kortom, wie gaat de materialenrevolutie leiden en Vlaanderen in de economische kopgroep houden? De zoektocht loopt al even, en er zijn de afgelopen jaren al mooie successen geboekt. Tijd om de grote sprong voorwaarts te maken en Vlaanderen van een materiaalimporteur om te toveren tot een materiaalleverancier.

Next article