Home » Duurzame Economie » Green Deals: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?
Duurzaamheid

Green Deals: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Gedreven door haar missie om de transitie naar een duurzame samenleving en economie te helpen realiseren, heeft The Shift de voorbije jaren meegewerkt aan de opstart van heel wat Vlaamse Green Deals.

Meer uitleg door:

avatar

David Leyssens

Network Director – The Shift

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners, het middenveld en de overheid (land of regio) om vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte te geven. Met zo’n deal wil de overheid allerlei actoren samenbrengen rond een complexe maatschappelijke problematiek die vaak om innovatieve oplossingen vraagt.

Via concrete acties pakken ze die uitdagingen dan aan. De overeenkomst moet een hefboom zijn voor andere, toekomstige initiatieven. Via ons netwerk vonden partners elkaar en werd zichtbaarheid gegeven aan deze initiatieven. Recent heeft The Shift nu ook in Wallonië zo’n initiatief geïnitieerd: de ‘Green Deal Cantines Durables’.

Concrete acties

Als je een Green Deal ondertekent, word je uitgenodigd om binnen jouw missie en ambitie een aantal concrete acties te definiëren. Al die individuele acties worden samengebracht om maximale collectieve impact na te streven. Tijdens het project worden best practices en inspirerende acties onderling gedeeld, zodat obstakels samen kunnen worden aangepakt.

Heel wat uitdagingen werden inmiddels door de Green Deals aangepakt. Denken we aan duurzame voeding, gedeelde mobiliteit, bedrijven en biodiversiteit, stedelijke logistiek, circulair aankopen en circulair bouwen. Vooral het thema circulariteit krijgt de jongste jaren veel aandacht. Het sluiten van kringlopen is dan ook een cruciale pijler van een duurzame samenleving.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners, het middenveld en de overheid om vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving ruimte te geven. 

Circulaire economie

De circulaire economie verwijst naar een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd. Zo wordt de levenscyclus van producten uitgebreid en wordt er waarde gecreëerd. Circulaire bedrijfsmodellen, het opnieuw in omloop brengen van gebruikte materialen en verbeterde materiaalproductiviteit zijn van cruciaal belang om een competitieve economie met netto nul-emissies te faciliteren.

Redenen om over te stappen naar een circulaire economie zijn uiteraard de toenemende vraag naar grondstoffen en de toenemende schaarste van hulpbronnen. Bovendien is het positief voor de klimaatproblematiek: het winnen en gebruiken van grondstoffen heeft een grote impact op het milieu en het verhoogt het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden bedrijven heel wat kunnen helpen besparen, terwijl de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen significant teruggedrongen wordt. Dubbele winst dus.

Belangstelling vanuit bedrijfswereld

The Shift merkt een toenemende belangstelling voor de circulariteitsprincipes binnen de bedrijfswereld. Zo hebben in het kader van de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ en de ‘Green Deal Circulair Bouwen’ verschillende van onze leden diverse initiatieven op poten gezet en hiervoor ingezet op verschillende thema’s, zoals kantoorinrichting, textiel, voeding, verlichting, schoonmaak, verlichting en ICT.

Next article