Skip to main content
Home » Duurzame Economie » Wetgeving rond asbest moest nog strenger
Duurzaamheid

Wetgeving rond asbest moest nog strenger

Het gebruik van asbest is al sinds 2005 verboden in Europa, maar dat betekent nog lang niet dat we in een asbestvrije samenleving leven. “Oudere gebouwen dienen telkens grondig gescreend te worden”, zegt Alain Jeger, Algemeen Directeur Continent bij Fibrecount.

Tekst: Diederik Vandendriessche

avatar

Alain Jeger

Algemeen Directeur Continent bij Fibrecount

Hoe groot zijnde risico’s nog in Vlaanderen?

“Asbest is een natuurlijk mineraal dat uit zeer fijne vezels bestaat. Het inademen van die vezels is levensgevaarlijk: als men een vrijgekomen asbestvezel inademt en die komt vervolgens in de longen terecht, dan loopt men het risico om kanker te ontwikkelen. Omdat asbest een goed isolerende en brandwerende stof is, werd het vroeger in de bouw gebruikt als hittebestendig en slijtvast materiaal, vaak in valse plafonds en valse muren.”

“Op een gegeven ogenblik werden sommige bedrijven zwaar geviseerd door het asbest in de golfplaten die ze produceerden, maar asbest kan voorkomen in meer dan 3.500 materialen: je hebt spuitasbest, asbest in verf, gips, enz. Vooral in zogenaamde picalplaten en leidingisolatie tref je het vaak aan.”

Iedereen weet ondertussen dat asbest schadelijk is, maar wat is op dit ogenblik het wettelijk kader?

Asbest mag sinds 1998 niet meer gebruikt worden in België. Alle gebouwen die tot dan gebouwd zijn, moeten gecontroleerd worden op de aanwezigheid van asbest, maar wij gaan ervan uit dat alle gebouwen tot 2000 nog asbest kunnen bevatten. Bij sloopwerken en renovatie van gebouwen uit de 20ste eeuw moet men dus altijd voorzichtig zijn.”

De overheid heeft onlangs aangekondigd dat er vanaf het najaar van 2019 bij de verkoop van een woning in Vlaanderen ook een asbestcertificaat zou moeten voorgelegd worden.

“De wetgeving is eigenlijk nog niet streng genoeg. De risico’s zijn soms nog onvoldoende beschreven, maar men moet oppassen dat men daarbij niet al te voortvarend te werk gaat. Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving en Natuur, heeft onlangs aangekondigd dat er vanaf het najaar van 2019 bij de verkoop van een woning in Vlaanderen ook een asbestcertificaat zou moeten voorgelegd worden. Dat certificaat zou dan een inventaris van de asbestdragende materialen in de woning moeten bevatten.”

“De vraag is echter wie dat certificaat moet opstellen. Het zal belangrijk zijn om voldoende experten op te leiden voor de inventarisatie. Als een van de grootste erkende asbestlabo’s van het land stellen wij onze diensten alvast ter beschikking. Particulieren kunnen overigens nu al terecht op onze website voor allerlei info en vragen in verband met de potentiële aanwezigheid van asbest in hun woning.”

Moeten we ons enkel zorgen maken om asbest?

“Zeker niet. Vroeger lag de focus enkel op asbest, maar er zijn veel meer schadelijke stoffen. Denk maar aan chroom-6 en kwik. Dat is ook de reden waarom we met ons bedrijf amper een week geleden verhuisd zijn naar een nieuw labo, waar we ook andere stoffen kunnen analyseren en identificeren. Chroom-6 vind je vaak in staal en bruggen.”

“We zijn nu bijvoorbeeld betrokken bij werken aan het viaduct van Vilvoorde, specifiek om bepaalde materialen te analyseren op de aanwezigheid van chroom-6. Dat is ook kankerverwekkend en zelfs schadelijker dan asbest.”

Next article