Skip to main content
Home » Energietransitie » Een duurzaam en toekomstbestendig Vlaanderen dankzij baanbrekend onderzoek
Energietransitie

Een duurzaam en toekomstbestendig Vlaanderen dankzij baanbrekend onderzoek

Het Vlaamse Moonshot-programma helpt met steun van VLAIO bedrijven om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen door baanbrekend onderzoek te ondersteunen. Ook een duurzame voorloper zoals het speciaalchemie bedrijf Eastman maakt daar dankbaar gebruik van. Sarah Van Caillie, EMEA Climate & Energy Project Lead bij Eastman en Ann Verlinden, Managing Director bij Catalisti leggen uit.

Speciaalchemie bedrijf werkt aan oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen

Van Caillie: “Eastman is een internationaal speciaalchemie bedrijf dat oplossingen wil bieden voor de wereldwijde uitdagingen op vlak van klimaat en milieu. Daarnaast willen we de levenskwaliteit van onze klanten verhogen. In onze dagelijkse activiteiten om daartoe te komen staan veiligheid en duurzaamheid centraal.”

“Zo werken we al decennialang aan de defossilisatie van onze eigen productiesites en het opzetten van energie-efficiënte processen. We zetten ook sterk in op chemische recyclage en circulariteit inzake de plastic materialen die wij produceren. In dat kader zullen we in Europa een nieuwe fabriek bouwen die via moleculaire recyclage ingezameld PET-afval kan omzetten tot nieuwe materialen.”

Innovatiecluster voor duurzame chemie

Verlinden: “Catalisti is een innovatiecluster die koplopers richting een duurzame chemie in bedrijven, kennisinstellingen en overheden verbindt. We willen nieuwe duurzame innovaties versnellen. Onze leden zien we als ambassadeurs om de duurzame gedachte verder te verspreiden. Concreet ondersteunen we coöperatieve projecten door te helpen bij het verder vormgeven ervan en het zoeken naar partners en financiering.”

We zullen in Europa een nieuwe fabriek bouwen die via moleculaire recyclage ingezameld PET-afval kan omzetten tot nieuwe materialen.

Moonshot-programma richt blik op de verre toekomst

Van Caillie: “Binnen het Moonshot-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid werken Vlaamse kenniscentra, overheid en bedrijven zoals het onze aan doorbraaktechnologieën die vanaf 2040 moeten zorgen voor nieuwe klimaatvriendelijke producten en processen. Dat is noodzakelijk, zeker wanneer we het hebben over de doelstelling om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te worden. We spreken dan bv. over technologieën die ons zullen helpen om onze processen, die op heel hoge temperatuur werken, op een klimaatverantwoorde maar ook betaalbare en efficiënte manier te realiseren.

“De zonnepanelen en windturbines die nu in het kader van de defossilisatie van onze elektriciteit massaal worden geplaatst, bevatten heel wat materialen die we liefst in een circulaire economie willen krijgen. Ook dat vergt innovatieve recyclagetechnieken die nu nog niet bestaan.”

Verlinden: “Als regisseur van het Moonshot-programma brengt Catalisti de industrie, kennisinstellingen en de overheid samen rond baanbrekend onderzoek dat ons dichter bij de doelstellingen van 2050 kan brengen. Via onderzoeksprojecten, over pilootprojecten tot implementatie in Vlaamse bedrijven, wil het Moonshot initiatief Vlaanderen zowel op economisch als maatschappelijk vlak verduurzamen. Door de (vaak internationale) bedrijven zo goed als mogelijk te faciliteren, willen we hen stimuleren om de ontwikkelde baanbrekende technologie ook in Vlaanderen te implementeren, zodat we hier als samenleving maximaal de vruchten van kunnen plukken.”

Next article