Skip to main content
Home » Industry 4.0 » Geconnecteerde machines: een nieuwe wereld van mogelijkheden
Innovatie

Geconnecteerde machines: een nieuwe wereld van mogelijkheden

Sander Mollet

Oprichter en CEO

SMO

Door de koppeling van machines aan slimme software opent voor veel bedrijven een nieuwe wereld van mogelijkheden. “Het grootste strategische voordeel kan echter enkel worden bekomen door verder te gaan dan de standaardoplossingen”, vertelt Sander Mollet, oprichter en CEO van SMO.

Tekst: Joris Hendrickx

“SMO heeft als machinebouwer een eigen geavanceerd softwareplatform ontwikkeld. Hierdoor kunnen onze klanten naast de klassieke PLC-sturing (programmeerbare logische sturing) hun machines nu ook online opvolgen en besturen via een app en website. Hierbij worden heel wat data gegenereerd vanuit de machine. Meten is immers weten. Hoe meer data ter beschikking zijn, hoe meer parameters er kunnen worden ingesteld en gelogd.”

“Zo kan men bijvoorbeeld kijken in welke periode of met welke ploeg best wordt gewerkt, onder welke omstandigheden of in welk seizoen de resultaten beter of slechter zijn, welke invloed bepaalde externe parameters hebben op de kwaliteit, enz.”

“Maar het maakt het uiteraard ook mogelijk om preventief onderhoud uit te voeren op basis van de staat van een machine, en zo uitval te voorkomen. De machine geeft daarbij zelf tijdig aan wanneer en welk type onderhoud nodig is. En dat draagt enkel maar bij aan de duurzaamheid van de installatie.”

Visie gestuurde machines

“Door de uitbreiding van ons softwareteam gaan onze projecten steeds meer de kant op van visiegestuurde machines met robotica. We laten daarbij artificiële intelligentie (AI) los op de beelden. Ons businessmodel is dus volledig geëvolueerd van een klassieke machinebouwer naar een aanbieder van hardware én bijhorende software voor analyse, sturing en beeldverwerking. Er is nu eenmaal een grote vraag naar dit soort van bijkomende softwarediensten.”

Hoe meer data ter beschikking zijn, hoe meer parameters er kunnen worden ingesteld en gelogd.

Bredere toepassing en perfectionering

“We hebben de afgelopen jaren een gigantische revolutie gezien in de technologische mogelijkheden die we kunnen aanbieden. In de komende jaren verwacht ik niet dat dit nog even snel zal evolueren. Wel zie ik nog heel wat mogelijkheden om de technologie die we vandaag reeds hebben breder te implementeren in een ruimere waaier van toepassingen. Ik verwacht daarnaast dat de markt zal stabiliseren en dat de bestaande technologieën verder zullen worden geperfectioneerd.”

“We staan met SMO alvast graag ter beschikking van bedrijven die nadenken over of al bezig zijn met innovatieve projecten rond visie, robotica en machinebouw, en daarbij een oplossing op maat zoeken die verder gaat dan de reeds gekende mogelijkheden.”

Next article