Home » Industry 4.0 » Snelheid en flexibiliteit worden competitief voordeel
Innovatie

Snelheid en flexibiliteit worden competitief voordeel

Peter Tans, CEO van Provan.

Peter Tans

CEO

Provan

De snel evoluerende markt vraagt een steeds grotere variatie aan steeds kleinere batches. Snelheid en flexibiliteit worden daarom een cruciaal competitief voordeel. Quick response manufacturing en early supplier involvement spelen daar handig op in.

Een inzicht door Peter Tans, CEO van Provan.

Tekst: Joris Hendrickx

“Provan was in 2012 een van de pioniers die de productiemethodologie quick response manufacturing (QRM) implementeerden in hun bedrijfsvoering. QRM is een methodologie waarmee productiedoorlooptijden drastisch kunnen worden geminimaliseerd.”

“Dat gebeurt door de zogenaamde white space, de tijd waarin niets gebeurt, zo veel mogelijk uit te schakelen. Deze methodologie beperkt zich echter niet tot de productie. Je kan het toepassen op je hele bedrijfsvoering, van een vlotte verwerking van offertes tot een zo snel mogelijke verzending van goederen.”

QRM is een methodologie waarmee productiedoorlooptijden drastisch kunnen worden geminimaliseerd.

“QRM biedt een grote meerwaarde voor omgevingen met een grote variatie aan relatief kleine productiebatches in een snel veranderende markt. Het voordeel is dat we als toeleverancier focussen op tijd in plaats van op kosten en zo een gunstige invloed hebben op de TCO (total cost of ownership). Dat geeft klanten een strategisch voordeel op hun concurrenten. Het maakt hen flexibeler, waardoor ze sneller kunnen inspelen op veranderende vragen en noden.”

Volledige verticale integratie en ontzorging

“Tussen het design van producten en de commercialisatie daarvan – die beide best gebeuren door onze klanten – proberen we ons als toeleverancier verticaal zo diep mogelijk te integreren. Zo produceren we bijvoorbeeld niet enkel alle metalen onderdelen van een kinesitherapiebank, maar staan we in voor de volledige coördinatie (one-stop-shop) en opvolging van alle voor- en nabehandelingen alsook alle andere onderdelen zoals de kussens, de motoren en de verlichting.”

“Zo vergroten we de voordelen van onze QRM-methodologie en garanderen we dat de TCO van onze klanten onder controle blijft.” “Early supplier involvement (ESI) betekent in dit kader dat we zo vroeg mogelijk na de designfase moeten instappen om met onze productie-knowhow een maximaal voordeel te kunnen bieden.”

“Bovendien hebben we een aparte prototype-afdeling die al meteen een extra toegevoegde waarde kan bieden zodra de klant een design klaar heeft. Als one-stop-shop provider bieden we een totale ontzorging en halen we alle voordelen van QRM uit de kast in combinatie met onze doorgedreven digitalisering. Samen met andere transformaties lag dit mee aan de basis van onze verkiezing tot ‘Factory of the Future’ in 2015 en 2018.”

Next article