Skip to main content
Home » Innovatie » GATE: multidisciplinair expertisecentrum voor regeneratieve geneeskunde
Innovatie

GATE: multidisciplinair expertisecentrum voor regeneratieve geneeskunde

In samenwerking met
In samenwerking met

GATE is het expertisecentrum voor regeneratieve geneeskunde aan UGent en UZ Gent, dat inzet op gentherapie, celtherapie en weefselregeneratie. Meer uitleg door Prof. Phillip Blondeel, Prof. Sandra Van Vlierberghe, Dr. An Van Den Bulcke, Dr. Tim Desmet en Prof. Bart Leroy, allen verbonden aan GATE.

Tekst: Joris Hendrickx – foto: Christophe Vander Eecken

Blondeel: “Regeneratieve geneeskunde vertrekt vanuit lichaamseigen cellen om een ziekte te genezen. Recent zijn alvast enkele doorbraken gerealiseerd, onder meer op het vlak van celtherapie en weefselregeneratie. Zo kunnen kankerpatiënten waarbij alle klassieke therapieën gefaald hebben soms wel gered worden via celtherapie.”

Van Vlierberghe: “Onderzoek in dit domein is complex, waardoor multidisciplinariteit echt cruciaal is. Voor elk project worden alle nodige experts mee aan boord gehaald om zo tot een optimaal eindresultaat te komen. Dat gebeurt via GATE (Ghent Advanced therapies and Tissue Engineering), een uniek platform met meer dan 35 onderzoeksgroepen van UGent en UZ Gent.”

Van Den Bulcke: “GATE neemt valorisatie al vanaf het begin mee in haar onderzoekstrajecten en een team van business developers ondersteunt de samenwerking met de bedrijfswereld. Sinds een vijftal jaar is deze markt enorm aan het groeien en vanuit GATE zijn dan ook tal van spin-offs in volle voorbereiding.”

Weefselregeneratie zal ongetwijfeld veel toepassingen kennen. We kijken nu in de eerste plaats naar borstreconstructie, maar ooit hopen we borstamputaties overbodig te maken.

Prof. Phillip Blondeel

Desmet: “Aangezien er met levende cellen gewerkt wordt, is de behandeling erg complex. In het UZ Gent hebben we in dat kader een GMP laboratorium (Good Manufacturing Practices) ter beschikking waar we in steriele omstandigheden levende cellen kunnen kweken om ze daarna terug in te brengen bij mensen.”

Gentherapie, celtherapie en weefselregeneratie

Blondeel: “Weefselregeneratie zal ongetwijfeld veel toepassingen kennen. We kijken nu in de eerste plaats naar borstreconstructie, maar ooit hopen we borstamputaties overbodig te maken. We zoeken in dat kader via gentherapie naar manieren om de gewijzigde genen bij borstkanker terug naar een normale toestand te brengen.”

Leroy: “Andere voorbeelden tonen reeds aan dat gentherapie veel potentieel heeft. Zo hebben we samen met internationale collega’s gentherapieën ontwikkeld voor twee vormen van Leber congenitale amaurose (LCA), een erfelijke oogaandoening. Bij het ene kunnen we via gene augmentation therapy een nieuwe kopie van het defecte RPE65 gen aanbrengen. We gebruiken daarbij het Adeno-Associated Virus als een drager.”

“Bij een andere vorm die het gevolg is van CEP290 mutaties hebben we een ‘moleculaire pleister’ ontwikkeld die in het RNA tegen de zone van de mutatie kleeft en deze onzichtbaar maakt voor de celmachinerie. Hierdoor kan opnieuw gezond eiwit worden gemaakt.”

Next article