Home » Innovatie » “MVO wordt hét zakenmodel voor de toekomst”
Duurzaamheid

“MVO wordt hét zakenmodel voor de toekomst”

In samenwerking met
In samenwerking met

Met een maatschappij die zich almaar bewuster wordt van de impact van bedrijven op hun omgeving, wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hét dominante zakenmodel voor de toekomst. Bie De Keulenaer van MVO Vlaanderen licht toe.

Tekst: Joris Hendrickx

Waarom moeten ondernemers absoluut inzetten op MVO?

Bie De Keulenaer
Bie De Keulenaer, projectmedewerker duurzaam ondernemen bij MVO Vlaanderen.

“Als je als ondernemer wil blijven ondernemen in de toekomst moet je nu stappen zetten. Stappen die leiden tot concrete innovaties op het vlak van klimaatneutraal, circulair, inclusief en eerlijk ondernemen. Duurzaam ondernemen gaat dus hand in hand met innovatie, waardoor deze ondernemingen dikwijls pioniers zijn binnen hun sector. MVO-bedrijven blijven bovendien stabieler tijdens mogelijke crisissen en ook investeerders hechten er vandaag veel belang aan. Tot slot is het ook een wapen in de war for talent. Jonge mensen kiezen eerder voor een bedrijf dat duurzaam en waardengedreven onderneemt.”

Hoe kunnen bedrijven dat zoal doen?

“MVO-organisaties engageren zich vrijwillig tot initiatieven en acties die maatschappelijke meerwaarde creëren én die verder gaan dan de geldende wetgeving en internationale gedragsregels. Maar vrijwillig mag niet verward worden met vrijblijvend. MVO moet op een systematische manier gebeuren en geïntegreerd worden in alle processen. Verschillende acties kunnen deel uitmaken van een MVO-beleid: aandacht voor competentieontwikkeling, diversiteit, een veilige en gezonde werkomgeving, bescherming van het milieu en de consument, duurzame klantenrelaties, samenwerking met NGO’s, stichtingen en andere non-profitorganisaties, corporate governance, eerlijk zakendoen, een eerlijke en transparante communicatie, enz.” MVO-bedrijven blijven stabieler tijdens crisissen en ook investeerders hechten vandaag veel belang aan een MVO-beleid.

Om bedrijven te helpen, hebben we twee handige gratis tools ontwikkeld: de MVO Scan en de Sustatool.

“Maar het is niet omdat een organisatie verschillende duurzaamheidsacties neemt dat er per definitie sprake is van een geïntegreerd MVO-beleid. Een onderneming kan niet performant zijn op economisch, sociaal en milieugebied als ze de noden en verwachtingen van haar samenleving en haar stakeholders niet kent. Bovendien is het betrekken van de stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie voor MVO.”

Welke instrumenten stellen jullie ter beschikking om hieraan te werken?

“Om bedrijven hierin te helpen, hebben we twee handige gratis tools ontwikkeld. De MVO Scan is een laagdrempelig zelfevaluatieinstrument dat bedrijven inzicht geeft in waar ze staan op het vlak van MVO. Daarnaast is er ook de Sustatool, die een systematische en praktische no-nonsenseaanpak aanreikt om een écht duurzaamheidsbeleid op te zetten. Verder kan je via onze website ook inschrijven op een gratis aanbod workshops.

Verder kan je ook inschrijven op een gratis aanbod aan workshops voor individuele organisaties om aan de slag te gaan met de Sustatool en MVO-workshops op maat van sectorverengingen, netwerken en middenveldorganisaties via Koploper-Live.

Next article