Skip to main content
Home » Innovatie » Virtual reality, artificiële intelligentie en IoT in de zorgsector
Artificiële Intelligentie

Virtual reality, artificiële intelligentie en IoT in de zorgsector

“Toen we in 1993 ons bedrijf opstartten, was ons businessplan uiterst eenvoudig”, vertelt Patrick Van Roey, zaakvoerder van Van Roey ICT Group. “Tien producten per maand verkopen, dat was de hele uitdaging. Maar nu, 25 jaar later, is ICT alomtegenwoordig, zoals water dat uit de kraan stroomt.”

“En dus maakt de verkoop van commodityproducten nog slechts een beperkt deel uit van onze omzet. Vandaag mikken we bij Van Roey met managed services op het ontzorgen van klanten.  Bovendien mikken we met onze oplossingen op het creëren van extra value voor organisaties.”

Ergonomie

Gevraagd naar een concreet voorbeeld, haalt Van Roey Ergo Eyehand aan, een door VLAIO gesteund ICON-project (interdisciplinair coöperatief onderzoek) dat ze samen met Flanders’ Make uitwerken.

Daarmee monitoren ze de ergonomie van operatoren in productieomgevingen. En kunnen die ook bijsturen wanneer nodig.

Van Roey: “Wist je dat tot 30% van de kosten voor arbeidsongeschiktheid rechtstreeks verband houden met een inadequate werkplaatsergonomie? Daarom willen de partners binnen dit project – Atlas Copco, Dana Belgium, Daikin, … – er alles aan doen om het ergonomische risico voor operatoren te verlagen. Met snellere ergonomische analyses, live feedback voor operatoren, de integratie van supportfuncties en ondersteunende technologie wil dit project de assemblageactiviteiten verbeteren.”

“En binnen deze samenwerking neemt Van Roey drie taken op: we lezen de sensordata uit en brengen ze gestructureerd en inzichtelijk samen op een platform. Tegelijkertijd zorgen we voor de beveiliging van de data.”

Onze dada? Data

Het hoge woord is eruit: data. De innovatieve activiteiten die Van Roey uitrolt, draaien rond het doordacht capteren, slim verwerken en zinvol tonen van data. “Zag je bij het binnenkomen van onze demonstratieruimte die oude waterpomp staan? Voor ons symboliseert ze alle oude machines: die hebben nooit enige relevante data opgeleverd. Terwijl ze, uitgerust met moderne sensoren, best wel wat te vertellen hebben: debiet, capaciteit, eventuele storingen. Informatie waarmee je de duurzaamheid en inzetbaarheid van die machines kan verbeteren.”

“Wij hebben een partnership met Advantech, een elektronicafabrikant die sensoren maakt en de data verzamelt. Via wifi of Narrowband IoT versturen wij ze naar een cloud omgeving en lezen ze in een ERP-systeem in. Vervolgens kunnen op basis van die data doordachte managementbeslissingen genomen worden”, aldus Van Roey.

Van inspiratietrip naar visieteam

“Data, artificiële intelligentie, internet of things. Het is allemaal nog heel nieuw en beloftevol, al kan je jezelf momenteel nog niet precies voorstellen wat je er mee kan doen. Het is nog niet ‘tastbaar’. En daarom hebben we voor  onze 25ste verjaardag een twintigtal innovatieve klanten uitgenodigd voor een inspiratiereis naar Silicon Valley en Seattle. Een plezante, maar tegelijkertijd pittige trip. En niet geheel vrijblijvend: we riepen nadrukkelijk op om effectief iets te doen met de zaken die de deelnemers daar ontdekten. We creëerden een Vision Team.”

“Tweemaandelijks zitten we nu samen om Proof of Concepts te bekijken, ontwikkelingen op te volgen en vernieuwing te realiseren. Een jaar later zijn een flink aantal opgedane ideeën effectief omgezet naar POC’s en zelfs reële projecten. Dat heeft ons doen besluiten om dit initiatief tweejaarlijks te herhalen.Een gevolg van de trip is ook het ontstaan van ons ‘experience center’. Een plek waar we continu voorbeelden van de nieuwste technologische ontwikkelingen tastbaar maken”, vervolgt Van Roey.

Groei- of innovatieambities?

De VLAIO Bedrijfsadviseurs staan voor jou klaar. Ze brengen de sterktes en zwaktes van je plannen in kaart, adviseren je over subsidies en financiering en brengen je in contact met de juiste experten uit ons netwerk. Maak een afspraak met hen op vlaio.be.

We zitten te veel en bewegen te weinig

Met Ergo EyeHand is Van Roey niet aan zijn proefstuk toe in het innoveren in de zorgsector. Senzyx en Patronus zijn twee eerdere projecten waarmee ze door middel van data onze gezondheid willen verbeteren. “Senzyx is ons eerste project, een slimme sensor voor mensen met lage rugpijn. Door de dag heen registreren we je bewegingen. De app geeft aan wanneer je rugpositie fout is en stimuleert je om  je buikspieren te gebruiken. In de auto, aan tafel,…. Erg nuttig als je weet dat 75-90% van de lagerugproblemen te vermijden zijn. Voor Senzyx zetten we met Licalab een proeftuinproject op. De resultaten zijn veelbelovend, maar het project is nog niet helemaal afgerond.”

Harry Potter, e-health en blended therapie

Van Roey: “Via Senzyx leerden we de VLAIO-bedrijfsadviseurs kennen. Zij brachten ons in contact met de Human Link, die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Zij willen virtual reality inzetten om mensen met een angstproblematiek te helpen. Angst in het verkeer, vliegangst, hoogtevrees en claustrofobie zijn de bekendste, maar deze zijn maar het topje van de ijsberg.”

“Er bestaan immers meer dan vijfhonderd verschillende angsten. Door patiënten via virtual reality gecontroleerd bloot te stellen aan hun angst (exposuretherapie), leren we hen om te blijven functioneren in situaties die paniek veroorzaken en hun angst geleidelijk te overwinnen. Tijdens die sessies meten we via sensoren de angst van patiënten (huidgeleiding, hartslag, temperatuur) en maken we die voor de therapeut inzichtelijk.”

Het opzet van het Patronusproject is dat de therapeut in dezelfde tijd dubbel zo veel patiënten kan verderhelpen.

“Het is onze ambitie om een behandelingstraject van tien sessies te halveren. De therapeut kan met andere woorden in dezelfde tijd dubbel zo veel patiënten verderhelpen. Met het grote tekort aan therapeuten is dat een opsteker. Dat is het opzet van het Patronusproject. De naam verwijst naar de beschermende kracht uit de Harry Potterboeken. Hoewel het concept helemaal anders is, vertoont het traject voor ons technologisch heel wat gelijkenissen: de juiste data verzamelen, die data intelligent interpreteren en ze – uiteraard beveiligd – op een platform samenbrengen. De voorkant is anders, maar onze specialiteit zit in de achterliggende oplossing.”

De kracht van samenwerking

In alle drie de vermelde projecten werkt Van Roey intensief samen met partners. En Van Roey is graag bereid om zijn drie belangrijkste lessen rond succesvol samenwerken te delen.

“Ten eerste: maak vooraf goede afspraken en volg ze accuraat op. Een goede projectmanager die over tijd en budget waakt, is geen luxe maar een ‘conditio sine qua non’: iemand die objectief aangeeft wat de afgesproken mijlpalen zijn en die iedereen ter verantwoording roept om de afgesproken deliverables ook daadwerkelijk op te leveren.”

“Ten tweede: onderschat de complexiteit niet. De zorgsector is geen evidente sector in een klein land als België: een beperkte markt met een speciale wetgeving waar de patiënt verwacht dat de overheid alles betaalt. Als producent zit je met een complex spanningsveld: wie is mijn klant en wie wil er betalen voor mijn gezondheidsverbeterende oplossing?”

“En tot slot: samenwerken doe je met mensen. En dat vraagt om aandacht en flexibiliteit. Een machine automatiseren is een kwestie van logica. Met mensen intens samenwerken is van een heel andere orde, maar je leert het pas door het te doen. Respect voor de menselijke factor is de succesfactor.”

Next article