Home » Innovatie » Vlaams-Brabant: een unieke concentratie aan kennisinstellingen en innovatieve bedrijven
Innovatie

Vlaams-Brabant: een unieke concentratie aan kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

In samenwerking met
In samenwerking met

Om de kennisregio te versterken, lanceerde de provincie Vlaams-Brabant het platform ‘Smart Hub Vlaams-Brabant’. Dit platform stimuleert en ondersteunt innovatie, internationalisering en ondernemerschap in vijf speerpuntsectoren: health, logistics, food, cleantech en creativity. Ann Schevenels, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, geeft meer duiding.

Tekst: Joris Hendrickx Foto: studio chloki

Ann Schevenels


Gedeputeerde

Provincie Vlaams-Brabant

“In Vlaams-Brabant vind je een unieke concentratie aan kennisinstellingen en innovatieve bedrijven. Denken we aan de ‘innovatiehoofdstad van Europa’ Leuven met haar universiteit, hogescholen, het Universitair Ziekenhuis en talrijke spin-offs. Vooral in de Key Enabling Technologies zoals ICT en nanotechnologie staat onze regio heel sterk. Het gerenommeerde onderzoekscentrum imec is hier een goed voorbeeld van. Maar Vlaams-Brabant heeft nog veel meer troeven.

Dankzij de centrale ligging, de luchthaven in Zaventem en de talrijke logistieke bedrijven en activiteiten is Vlaams-Brabant een logistieke draaischijf voor Vlaanderen en Europa. Tot slot is er de uitgebreide dienstensector en de nabijheid van de hoofdstad Brussel, met zijn universiteiten en de Europese instellingen. Al die elementen vormen de motor voor innovatie en economische activiteit in Vlaams-Brabant en Vlaanderen.”

Smart Hub Vlaams-Brabant

“Smart Hub Vlaams-Brabant wil innovatie, internationalisering en ondernemerschap verder stimuleren en ondersteunen. De vijf speerpuntsectoren health, logistics, food, cleantech en creativity zijn domeinen waarin Vlaams-Brabant sterk staat en nog heel wat troeven en potentieel heeft. Deze zullen in de toekomst bovendien alleen maar aan belang winnen. Smart Hub Vlaams-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB, VOKA Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant.”

Via het platform Smart Hub Vlaams-Brabant ondersteunen en stimuleren we innovatie, internationalisering en ondernemerschap.

Succesvolle community

“We werken er hard aan om Smart Hub Vlaams-Brabant tot een succesvolle community uit te bouwen. Als go-between verbinden we bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarom organiseren we zowel brede als gerichte activiteiten. Zo brachten we begin dit jaar nog tweehonderd actoren uit de gezondheidssector samen tijdens de internationale conferentie Life-on-Chip. Daarnaast boden we inspiratie op het netwerkevent Smart Hub Connects. Met de coronacrisis maken we natuurlijk de omslag naar digitale events.”

Innovatieve samenwerkingen en internationale contacten

“We investeren ook fors in innovatieve projecten. In 2019 gaven we via onze subsidiereglementen meer dan een miljoen euro uit aan provinciale steun voor innovaties. Tijdens deze legislatuur werd het budget voor innovatieve samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen nog aanzienlijk opgedreven. Bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen een subsidie van maximaal 150.000 euro aanvragen voor samenwerkingsprojecten. ”

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen een subsidie van maximaal 150.000 euro aanvragen voor samenwerkingsprojecten.

“ We leveren ook inspanningen om Vlaams-Brabant als unieke kennisregio in de markt te zetten in binnen- en buitenland. Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert in dat kader internationale samenwerkingsverbanden en -projecten voor onze bedrijven en kennisinstellingen. Onze acties zijn in de eerste plaats gericht naar innovatieve topregio’s waarmee Vlaams-Brabant nauwe banden heeft.”

Vijf speerpuntsectoren

In 2019 werd meer dan een miljoen euro uitgegeven aan provinciale steun voor innovaties.

“Vlaams-Brabant ligt centraal in België én Europa en huisvest de nationale luchthaven. Dat zijn ontegensprekelijke troeven op vlak van logistiek, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee. Met Smart Hub Logistics willen we daarop inspelen. Smart Hub Health draagt bij tot de verdere ontwikkeling en versterking van de lifesciencessector. We bieden een helpende hand door het opzetten van innovatieve samenwerkingen, zoeken naar gepaste financiering, netwerking en promotie.”

“Daarnaast zijn we een voorloper in cleantech. Er is heel wat kennis en kunde verzameld rond onder meer materialen, waterstof, hernieuwbare energie, energieopslag en mobiliteit. Smart Hub Cleantech bevordert de samenwerking in de community en met de focusregio’s. Vlaams-Brabant behoort eveneens tot de top in de grenzeloze agrifoodwereld. Smart Hub Food creëert in nabijheid van en samen met vele (inter)nationale voedingsbedrijven en gerenommeerde kennisinstellingen een voedingsbodem voor verdere innovatie door kennis en ondernemerschap doelgericht samen te brengen. ”

“ Vlaams-Brabant is ook sterk vertegenwoordigd in de audiovisuele sector met de mediacluster in en rond Vilvoorde en in de communicatie en nieuwe media in Leuven. De creativityactiviteiten concentreren zich dan ook voornamelijk hierop, alsook op de talrijke kruisbestuivingen met andere sectoren.”

Key Enabling technologies

“Deze sleuteltechnologieën, zoals bijvoorbeeld nanotechnologie, fotonica en geavanceerde materialen vormen de basis voor vele innovatieve toepassingen en helpen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. We zijn hier met onze kennisinstelling heel actief en sterk in, en ook in onze vijf speerpuntsectoren spelen deze technologieën en de kenniscentra een belangrijke rol.”

Next article