Skip to main content
Home » Investeren & Beleggen » “Door mee te stappen in ons verhaal weet je dat jouw spaarcenten bijdragen tot het creëren van een faire wereld”
Investeren & Beleggen

“Door mee te stappen in ons verhaal weet je dat jouw spaarcenten bijdragen tot het creëren van een faire wereld”

Op zoek naar een klimaatvriendelijke haven voor uw spaargeld? Al decennia spreidt Alterfin de investeringen van haar coöperanten over 33 landen, waarbij de focus op microfinanciering en duurzame landbouw ligt. “De grootbanken durven nog wel eens te beleggen in dubieuze sectoren zoals fossiele brandstoffen of wapenhandel”, vertelt Caterina Giordano, Chief Impact Officer bij Alterfin. “Door mee te stappen in ons verhaal weet je dat jouw spaarcenten bijdragen tot het creëren van een faire wereld. Het maximaliseren van de sociale en ecologische impact is daarbiij het ultieme streefdoel. Meegenomen is dat, door een jaarlijks dividend bij positieve resultaten, een belastingvermindering van 5% onder bepaalde voorwaarden en een vrijstelling of vermindering van de roerende voorheffing op dividenden, ook een eventuele financiële meerwaarde kan worden geboekt.” 

Triple e­ffect 

Caterina Giordano.

De missie van Alterfin is drieledig. Het wil de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen in lage- en middeninkomenslanden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbeteren. Enerzijds bereikt Alterfin meer dan vier miljoen micro-ondernemers door de financiering van microfinancieringsinstellingen, die leningen, verzekeringen en spaarformules op maat aanbieden. Zo ondersteunt het meerdere projecten op plaatsen waar geen traditionele bankcircuits aanwezig zijn. Anderzijds bereikt Alterfin meer dan 150.000 kleinschalige landbouwers via de ondersteuning van fairtrade en/ of organische projecten. Duurzame landbouw leidt immers tot gezonde ecosystemen. Dat dit alles gepaard gaat met een financieel rendement, is uiteraard mooi meegenomen. “Er zijn nog steeds zevenhonderd miljoen armen op de wereld, en de urgentie van de strijd tegen de klimaatverandering staat buiten kijf”, aldus Giordano. “Hoe meer mensen we kunnen overtuigen van onze missie, hoe beter. We bieden daarom een toegankelijke belegging: als particulier kan je al investeren vanaf 62,5 euro, als bedrijf vanaf 250 euro.* 

Transparantie is key 

Alterfin is een coöperatieve, wat betekent dat alle aandeelhouders mede-eigenaars zijn. “De algemene vergadering met al onze coöperatieve leden is het ultieme beslissingsorgaan”, klinkt het. “Op het eind van het jaar selecteren ze de bestuursleden en keuren ze het eventuele dividend goed. We beantwoorden er ook alle mogelijke bezorgdheden. Die transparantie is ons keurmerk. In onze driemaandelijkse nieuwsbrief en in het jaarrapport delen we alle mogelijke informatie over onze projecten, de impact en de resultaten, zodat onze klanten te allen tijde weten wat er met hun geld gebeurt!”


* Je staat op het punt coöperatieve aandelen van Alterfin te kopen, een product dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen is. Je loopt het risico om de investering deels of volledig te verliezen. Aandelen zijn nominatief en er is geen markt waarop deze kunnen worden verhandeld. De aandeelhouder kan aandelen verkopen of overdragen, maar enkel in de eerste zes maanden van het boekjaar en wordt slechts terugbetaald voor maximaal de nominale waarde van de aandelen. Alvorens te investeren, dienen potentiële beleggers het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. We hebben de risico’s omschreven in ons prospectus 2022 (alterfin.be/nl/prospectus). Het prospectus is goedgekeurd door de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Next article