Home » Life Sciences » “AI tilt bio-informatica naar een hoger niveau”
Biotech

“AI tilt bio-informatica naar een hoger niveau”

Wim Van Criekinge

Co-founder

BioLizard

Liesbeth Ceelen

Business development director

BioLizard

Bio-informatica en artificiële intelligentie nemen een steeds centralere plaats in binnen de lifesciencessector. Bedrijven die in de toekomst willen blijven meespelen, moeten hier dus zeker op inzetten. Gesprek met prof. Wim Van Criekinge (co-founder) & Liesbeth Ceelen (business development director) van BioLizard.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke rol kan AI spelen binnen bio-informatica?

Van Criekinge: “Bio-informatica is in zijn ruimste betekenis het gebruik van het hele IT-arsenaal voor het analyseren van alle mogelijke biologische data. Bij grote hoeveelheden data is statistiek niet altijd voldoende om er iets uit te leren, en daarom ontwikkelen we bio-algoritmes. Dan kom je terecht in het machine learning en AI domein.”

Ceelen: “Bij BioLizard richten we ons vooral op het integreren van verschillende datastromen (multimodaliteit), zoals het combineren van een beeld met moleculaire data. Daarnaast zijn we vertrouwd met zowel gecentraliseerde analyses als met at the edge-learning (AI op een device).”

Waar kan het zoal een meerwaarde opleveren?

Van Criekinge: “Bij het modelleren van eiwitstructuren is de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt dankzij AI. Sommige AI-programma’s zijn intussen even goed in het voorspellen van eiwitstructuren als de standaard gebruikte technieken. AI wordt ook gebruikt bij DNA-sequencing. Vooral wanneer er moet worden gezocht naar variaties in het genoom die mogelijk een bepaald kenmerk of fenotype verklaren, kan AI een grote meerwaarde zijn.”

Bio-informatica is dé motor geworden achter de lifesciencessector.

“Bij textmining kan AI lange biologische teksten doorspitten om daar zoveel mogelijk kennis of concepten uit te halen, die vervolgens kunnen worden gecombineerd en gegeneraliseerd. Bij real world trials zal een controlearm met placebo niet steeds meer nodig zijn. Via AI kunnen de patiëntenpopulaties mogelijk worden gematcht met historische of gelijkaardige onbehandelde populaties. Bij beeldverwerking kan men met behulp van AI bepaalde diagnoses stellen. En zo kan ik nog tientallen toepassingen bedenken.”

Hoe ziet u dit verder evolueren?

Ceelen: “Weinig biotech-, farma- en diagnosticabedrijven kunnen vandaag nog zonder bio-informatica. Het is dé motor geworden achter deze sectoren. Data zijn nu vaak zelfs de core-asset van het bedrijf. Het lijkt me gezien de complexiteit echter moeilijk voor bedrijven om bio-informatica volledig intern te houden. Net daarom is er een sterk groeiende nood aan een expertisebedrijf zoals BioLizard dat gespecialiseerde technologieën ontwikkelt en die in verschillende bedrijven kan toepassen. Zo kunnen deze bedrijven elkaar trouwens ook verrijken.”

Next article