Home » Life Sciences » Gevraagd: meer vrouwen binnen STEM!
Women in STEM

Gevraagd: meer vrouwen binnen STEM!

STEM sector vrouwen
STEM sector vrouwen

Al werken nog steeds significant minder vrouwen in STEM-sectoren, de inhaalbeweging is ingezet en niet meer te stuiten. “Meer vrouwelijke rolmodellen en specifieke acties kunnen dat proces nog versnellen”, aldus Caroline Ven, CEO van Pharma.be.

Tekst: Katrien Bonne

Waarom wil STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) meer vrouwen in de gelederen?

“STEM-beroepen zijn nodig voor de transitie een meer duurzame, circulaire economie. Niet alleen de technische invalshoek, ook het zorgzame aspect waarmee vrouwen toch iets vaker geassocieerd worden wegen daarbij door. De geneeskunde en farmacie hebben de omslag al gemaakt en scoren, wellicht door de link met de ‘zachtere’ kant van de zorgsector, prima met 48,7% vrouwen en 51,3% mannen. Toch mag ook binnen de wetenschappen en technologie de vrouwelijke stem steeds luider gaan klinken.”

Niet alleen horizontaal, ook verticaal is hun aanwezigheid vereist.

“Vrouwen moeten inderdaad nog meer doorgroeien naar leidinggevende functies. Als rolmodel zijn ze hun gewicht in goud waard. In 2020 ging de Nobelprijs Chemie naar 2 vrouwen, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna: met hun CRISPR-Cas9 ontwikkelden ze een techniek om genetische defecten in DNA te corrigeren, een doorbraak in het voorkomen van erfelijke ziektes. Brigitte Nollet van Roche, Sonja Willems van Janssen Benelux, Sabena Solomon van GSK: stuk voor stuk topvrouwen die meisjes kunnen inspireren om verder te studeren in STEM en zelf koploper te worden in research & development.”

Welke tips zou je meegeven aan jonge vrouwen die dromen van een STEM-carrière?

Er bestaan al heel wat acties om STEM te promoten, maar specifiek naar meisjes toe zou ik zeggen: laat je niet ontmoedigen door het feit dat je in de sector nog steeds de minderheid uitmaakt. Een omgeving wordt maar rijker door diversiteit. Geloof in je eigen meerwaarde, en tracht dat gevoel van ‘de vreemde eend in de bijt’ te doorbreken.
Ook een connectie met het onderwijs is essentieel. Een initiatief als ‘Ondernemers voor de klas’ moet vrouwen uit het bedrijfsleven vaker naar school lokken: dan creëer je volgens mij een aanzuigeffect waarbij meisjes zich nog sterker aangesproken voelen.”

Er bestaan al heel wat acties om STEM te promoten, maar specifiek naar meisjes toe zou ik zeggen: laat je niet ontmoedigen door het feit dat je in de sector nog steeds de minderheid uitmaakt. Een omgeving wordt maar rijker door diversiteit. Geloof in je eigen meerwaarde, en tracht dat gevoel van ‘de vreemde eend in de bijt’ te doorbreken.
Ook een connectie met het onderwijs is essentieel. Een initiatief als ‘Ondernemers voor de klas’ moet vrouwen uit het bedrijfsleven vaker naar school lokken: dan creëer je volgens mij een aanzuigeffect waarbij meisjes zich nog sterker aangesproken voelen.”

Durven vrouwen hun expertise al voldoende te etaleren?

“Om meer zichtbaarheid in de media te creëren, bekijken we vanuit de sector hoe we de Vlaamse Experten Databank en de Franstalige Expertalia – een lijst van mensen met specifieke competenties –met vrouwelijke leden kunnen versterken. Daarnaast zien we ook meer en meer damesnetwerken ontstaan waarin vrouwen elkaar empoweren. Tegelijk blijft gemengde netwerken opzoeken zeker een must, wil je blijvende verandering teweegbrengen.”


Meer weten over dit thema? Bekijk ons digitaal panelgesprek over ‘Women in STEM’ hier!

Next article