Home » Life Sciences » Healthcare engineering professionals: de bruggenbouwers van de toekomst
Life Sciences

Healthcare engineering professionals: de bruggenbouwers van de toekomst

Met dank aan
Met dank aan

De gezondheidszorg wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen en innovaties. De implementatie van die innovaties is belangrijk, al verloopt dat niet altijd even soepel. Bijgevolg is er een steeds grotere vraag naar profielen die een link kunnen maken tussen zorgprofessionals, het zorgsysteem en de innovatieprocessen. Universiteit Hasselt wil dat probleem aanpakken door studenten op te leiden tot healthcare engineering professionals.

foto’s: UHasselt

Universiteit Hasselt gaat twee nieuwe masteropleidingen aanbieden aan de Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen. Kunnen jullie deze opleidingen toelichten?
Prof. Piet Stinissen.

Prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen: “De master in verpleegkunde en vroedkunde, die ook aan andere Vlaamse universiteiten wordt aangeboden, beoogt het opleiden van studenten tot zorgverstrekkers die geavanceerde rollen kunnen opnemen. De master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg, een unieke opleiding in Vlaanderen, is ontstaan vanuit de nood om samen met diverse stakeholders systemen en processen in de brede context van zorg en gezondheid te innoveren en de implementatie ervan te begeleiden.”

Prof. dr. Johan Hellings.

Prof. dr. Johan Hellings, voorzitter master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg: “Uniek is ook dat studenten met diverse achtergronden kunnen instromen, waardoor er een kruisbestuiving ontstaat. Dat is een toegevoegde waarde voor de opleiding.”

Waar komt de nood aan die nieuwe opleidingen vandaan?

Stinissen: “Beide masters worden opgericht om te voldoen aan de vraag van de sector naar bepaalde profielen. Enerzijds komt de master in de verpleegkunde en vroedkunde tegemoet aan specifieke regionale noden, namelijk profielen die invulling kunnen geven aan nieuwe verpleegkundige en vroedkundige rollen, zoals verpleegkundig specialist. Anderzijds wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met verschillende evoluties en innovaties. De master systeem- en procesinnovatie wil profielen opleiden die deze veranderingen in goede banen kunnen leiden.”

De studenten worden opgeleid tot wat jullie healthcare engineering professionals noemen. Wie zijn ze en wat is hun rol in het werkveld?

Hellings: “Eenvoudig gesteld zijn zij bruggenbouwers die transities gaan ontwikkelen en begeleiden in een snel evoluerende context. Dat is noodzakelijk, gezien de vele uitdagingen waar we voor staan en het belang van geïntegreerde, kwalitatieve zorg voor de gemeenschap.”

“De sector bestaat eigenlijk uit twee werelden: aan de ene kant de professionals die zorg verlenen in de eerste lijn, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor ouderen,… en aan de andere kant de zorgorganisaties en de beleidsmakers, zowel op het federale als het gemeenschapsniveau. De complexiteit is groot en die werelden zijn vandaag nog onvoldoende geconnecteerd. Daar komen healthcare engineering professionals van pas om die meer met elkaar te verbinden, zowel vanuit het perspectief van het systeem als van het proces.”

“Ze worden opgeleid zodat ze voldoende kennis hebben over de werking van de gezondheidszorg, de diverse aspecten van innovatie, het potentieel van digitalisatie en het doordacht gebruik van data. Verder leren ze methoden en technieken aan die hen in staat moeten stellen om bruggen te bouwen tussen systemen en processen.”

Stinissen: “Het profiel van healthcare engineering professional wordt ook sterk ondersteund door het bedrijfsleven. Innovaties die vanuit de farma en medtech komen, moeten namelijk geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg. Bijgevolg heeft het industriële weefsel rondom de zorg een grote interesse in deze profielen.”

Universiteit Hasselt is de eerste universiteit die deze opleiding gaat aanbieden. Wat maakt het ecosysteem in Hasselt en omgeving zo uniek?

Stinissen: “We hebben een sterk ecosysteem uitgebouwd met nauwe interacties tussen zorginstellingen, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Ook ontwikkelen we op de campus het THINK3 simulation & innovation lab, dat inzet op interactie met de sector. THINK3 verwijst naar drie manieren van denken die je nodig hebt om te innoveren: critical thinking, design thinking en strategic thinking. Het lab combineert onderwijs, onderzoek en dienstverlening in functie van de gezondheidszorg. Zo wil het studenten blootstellen aan de wereld van de zorg door middel van simulaties en fungeert het als een wisselwerking tussen de buitenwereld en onze opleidingen. De opleidingen en het THINK3 lab maken deel uit van een groter geheel: de uitbouw van de Health Campus in Diepenbeek. Dat is een nieuw campusconcept waar alle actoren uit de life sciences samenkomen en kruisbestuiving gestimuleerd wordt.”

Hoe zien jullie de samenwerking tussen de verschillende actoren in de sector verder evolueren?
Prof. dr. Jochen Bergs.

Prof. dr. Jochen Bergs, voorzitter master verpleegkunde en vroedkunde en academisch verantwoordelijke THINK³ simulation & innovation lab: “Ons gezondheidszorgsysteem is nog te zeer ingericht in hokjes. Toch zijn nieuwe oplossingen vaak ideeën die hokjes en systemen overstijgen, waardoor samenwerking over die systemen heen noodzakelijk is. Dat benadrukt het belang van systeeminnovatie en implementation science. Het is niet alleen belangrijk om iets innovatiefs te bedenken, maar ook om dat te vertalen naar de realiteit.”

Stinissen: “Profielen die de wereld van onderzoek, bedrijfsleven, technologie en zorg samenbrengen, zullen steeds belangrijker worden.”

Next article