Home » Life Sciences » Internationaal team van specialisten op maat van iedere klant
Life Sciences

Internationaal team van specialisten op maat van iedere klant

Lifesciencesbedrijven hebben, in een snel veranderende omgeving en alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt, steeds meer nood aan gespecialiseerde consultants die snel kunnen inspelen op hun noden. Met een internationale aanpak en forse investeringen in interne opleidingen wil ALTEN daar een antwoord op bieden.

Hoe tracht ALTEN zo goed mogelijk in te spelen op de noden binnen de life sciences? 

Tom Lammens.

Tom Lammens, manager Life Sciences Flanders & The Netherlands: “In juni 2022 besliste ALTEN om zich niet langer te organiseren per regio, maar op basis van sectoren. Zo hebben we een internationale organisatie opgezet, toegespitst op life sciences. Dankzij deze beslissing kunnen wij nu binnen het lifesciencesdomein samenwerken met gespecialiseerde collega’s in diverse landen (Zwitserland, Spanje, Italië, Frankrijk,…). De voordelen voor onze consultants zijn dat zij hierdoor kunnen werken aan internationale projecten én gemakkelijker kennis over bepaalde onderwerpen kunnen uitwisselen met collega’s in andere landen. Voor onze lifesciencesklanten biedt het uiteraard ook een enorme meerwaarde, want ook zij zijn vaak internationaal georganiseerd. De samenwerking verloopt hierdoor heel wat vlotter.”

Welke voordelen biedt die internationale aanpak nog?

“We tellen in ons Belgische kantoor heel wat collega’s die vanuit andere landen naar hier zijn gekomen om internationale ervaring op te doen. Dat is niet enkel voor hen een heel waardevolle ervaring, we spelen zo ook slim in op het groeiende tekort aan STEM-talenten in eigen land. Bijkomend is het perfect mogelijk om voor Belgische klanten bepaalde projecten via near- en offshoring te laten verlopen, waarbij we een lokale projectmanager aanstellen die fungeert als hun aanspreekpunt, en dan vervolgens daarachter een internationaal team met de beste talenten samenstellen.”

Hoe belangrijk zijn opleidingen voor ALTEN? 

“We beschikten intern al over een talent development team en we hebben bijkomend een ‘Practice Leader’ aangeworven die interne technische opleidingen ontwikkelt. We beschikken daarvoor immers over ruim voldoende kennis. Het gaat daarbij zowel over algemene opleidingen voor junior consultants als om meer gespecialiseerde opleidingen. Hierbij bieden we onze eigen mensen bovendien de kans om trainer te worden. Naast goed opgeleid, zijn onze mensen ook goed op de hoogte van de evoluties in de markt en de veranderende regelgevingen. We volgen deze van dichtbij op en kunnen onze klanten zo advies geven dat zeer kort op de bal speelt van wat er binnen hun domein beweegt.”

Next article