Home » Life Sciences » “Resistente bacteriën zullen tegen 2050 jaarlijks tien miljoen sterfgevallen veroorzaken”
Life Sciences

“Resistente bacteriën zullen tegen 2050 jaarlijks tien miljoen sterfgevallen veroorzaken”

In samenwerking met
In samenwerking met

We kennen antimicrobiële producten allemaal als de antibiotica die we krijgen voorgeschreven nadat we besmet zijn met een bacterie. “Maar eigenlijk bieden deze middelen veel meer opportuniteiten, zeker binnen biowetenschappelijk onderzoek”, zegt Natasja Lams, Technical Sales Representative bij TOKU-E.

Natasja Lams

Technical Sales Representative bij TOKU-E

Wat is het belang van antimicrobiële producten binnen biowetenschappelijk onderzoek en diagnostiek? 

Antimicrobiële producten worden onder meer gebruikt in de celbiologie om genen te selecteren via het transfectiemechanisme. Daarbij kijkt men of een gen kan groeien in de aanwezigheid van een bepaald antibioticum. TOKU-E heeft zich hier specifiek in gespecialiseerd. Ook bij celculturen worden onze producten gebruikt om contaminaties te controleren.” 

Hoe sneller men een resistentie kan detecteren, hoe sneller men kan overschakelen op betere antibiotica waar de patiënt wél positief op reageert en hoe groter de overlevingskans wordt.

Aan welke specifieke eisen en noden moeten deze voldoen? 

“Uiteraard moeten ze ervoor zorgen dat micro-organismen niet kunnen groeien of gedood worden. Daarnaast zijn nog vier aspecten cruciaal: de potentie, zuiverheid, selectiviteit en stabiliteit van het product. Een product moet potent genoeg zijn om efficiënt te kunnen werken. Daarnaast dienen onzuiverheden vermeden te worden omdat deze toxisch kunnen zijn voor de cellen waarmee men in een onderzoek werkt en zo voor een vertekend beeld kunnen zorgen. Een product moet bovendien selectief werken tegen een specifiek organisme. De stabiliteit is tot slot erg belangrijk om een onderzoek herhaaldelijk te kunnen uitvoeren.” 

Hoe dragen deze bij aan een beter welzijn van de maatschappij? 

Antimicrobiële resistentie is een enorm probleem aan het worden. Volgens het WHO zullen resistente bacteriën tegen 2050 jaarlijks tien miljoen sterfgevallen veroorzaken. Het is dus cruciaal om in te zetten op onderzoek, zodat men snellere en betere diagnoses kan stellen. Enkel zo kan vervolgens het juiste middel worden ingezet. Heel wat bedrijven – waaronder wijzelf – zetten momenteel sterk in op het verbeteren van de AST-techniek (Antimicrobial Susceptibility Testing), waarmee men de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica meet. Hoe sneller men een resistentie kan detecteren, hoe sneller men kan overschakelen op betere antibiotica waar de patiënt wél positief op reageert en hoe groter de overlevingskans wordt.”

Next article