Skip to main content
Home » Life Sciences » Lab 4.0: jouw bureau omtoveren in een labo
Farma

Lab 4.0: jouw bureau omtoveren in een labo

Fréderique Backaert

Business Development

pi life sciences

Digitalisering, automatisering en de nieuwste R&D-modellen kunnen de aanzet geven tot een ware transformatie van labo’s. Maar welke uitdagingen moeten we samen overkomen opdat onderzoekers ons sneller en efficiënter van therapieën van de toekomst kunnen voorzien? Fréderique Backaert legt uit.

1 Creëer een 360° blikveld

Het is cruciaal om een compleet beeld te hebben van alle kritische elementen in het labo. Je moet weten hoe het geheel aan mensen, toestellen, meetmethoden en omgeving te verbinden, analyseren en integreren. Door deze elementen te definiëren tijdens de opbouw en ingebruikname van een LIMS zijn voorspellingen mogelijk met betrekking tot beschikbaarheid, onderhoud en kalibratie en hiernaast identificeer je mogelijke bottlenecks.

Deze 360°-blik faciliteert de implementatie van processen waarin alle data in realtime wordt opgevolgd. Met deze gegevens paraat, maak je op tijd én correct geïnformeerd beslissingen waardoor je down-time van mens en toestel minimaliseert en trouble-shooting soepeler verloopt. 

Bovendien zorgt een link met je ERP-systeem ervoor dat je hier bovenop ook flinke winst maakt in de bevoorrading naar de markt. Omdat wij onze klanten vaak ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van de complexe implementatie- en validatiecyclus, zien wij dat de uiteenlopende mogelijkheden spreekwoordelijk nog voor het rapen liggen.

2 Automatiseer, automatiseer, automatiseer

Nog altijd zijn er stappen te maken wanneer het gaat om het reduceren van menselijke fouten in een labo. Uiteindelijk is het vrij eenvoudig en kunnen we stellen ’tijd is geld’, maar naast verkorte reviewtijden, consistente rapportering en accurate resultaten zijn er meer voordelen. Door bijvoorbeeld staalvoorbereiding in te bouwen in gerobotiseerde apparatuur en realtime data-analyse te introduceren in het labo, open je ook de deur voor meer uitdagende taken voor het personeel. De know-how om deze methodiek te automatiseren zit deels bij de laboranten en het juist inzetten biedt tal van opportuniteiten.

Wanneer er dus wordt gekozen om een manueel proces om te zetten in een geautomatiseerde oplossing in het labo is het essentieel om rekening te houden met de aanzienlijke tijd en expertise die nodig is voor het ontwerp, de kwalificatie en procesvalidatie die de compliance moeten verzekeren.

3 Bouw met het oog op de toekomst

Wanneer wij projecten opstarten, houden we de blik op de horizon en is het eerste punt op de agenda wat het toekomstperspectief van het bedrijf. Zo houden wij bij het opzetten van vernieuwende labo’s rekening met het voornaamste doel: producten op de markt brengen en houden.

Door een doelgerichte validatie van het meetproces, het adequaat beveiligen van de bekomen data en het labodesign op te bouwen rondom de sleutelelementen zoals eerdergenoemde gerobotiseerde apparatuur, kunnen wij bijdragen aan het labo van de toekomst. Jouw labo vernieuwen? Wij zijn er klaar voor.


pi life sciences – De organisatie voor tijdelijke ondersteuning, projectwerk en advies op het gebied van GxP in de life sciences industrie in België en Nederland.

Next article