Skip to main content
Home » Life Sciences » ViTalent: gespecialiseerd opleidingscentrum voor onze bloeiende farma-industrie
Biotech

ViTalent: gespecialiseerd opleidingscentrum voor onze bloeiende farma-industrie

Frank Beckx

Gedelegeerd bestuurder Essenscia Vlaanderen en voorzitter

ViTalent

De vraag naar juist geschoolde profielen voor de bloeiende Vlaamse farmasector groeit. Daarom werkten essenscia, de vakbonden en Co-valent aan een gloednieuw opleidingscentrum: ViTalent.

Tekst: Sijmen Goossens

Beckx: “De farmasector doet het al enkele jaren zeer goed in onze contreien. Er zijn veel grote investeringen, waardoor de vraag naar goed geschoolde medewerkers stijgt. Anderzijds stellen we vast dat de specifieke werkomstandigheden in de farma met clean rooms, speciale kledij en verregaande eisen rond hygiëne en punctualiteit van heel wat nieuwe werknemers een groot aanpassingsvermogen vragen.”

“Op vraag van alle betrokkenen in de sector, zowel werkgevers als vakbonden, zijn we daarom enkele jaren geleden gestart met een haalbaarheidsstudie voor de uitbouw van een sectorspecifiek opleidingscentrum, gefinancierd door het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent. Het doel: bestaande én nieuwe medewerkers optimaal voorbereiden, een kwaliteitsvolle instroom creëren en ervoor zorgen dat deze mensen meekunnen met de toevloed aan nieuwe technologieën in de sector.”

Jobsimulator

“Het ontbreken van een modern opleidingscentrum, met trainingen op maat van de farma-industrie, werd door alle actoren in de sector als een groeiend gemis ervaren. We zijn dan ons licht gaan opsteken in de ons omringende landen, waaronder Nederland en Ierland, om te kijken hoe we dit gemis optimaal konden aanpakken.”

“De goed draaiende sectorale opleidingscentra –  ACTA in Brasschaat voor de chemie en PlastIQ in Kortrijk en Genk voor de kunststoffen –  boden ons natuurlijk al enkele good practices. Op basis van die ervaringen werkten we samen met Co-valent een businessplan uit dat positief werd onthaald door bedrijven uit de sector.”

We richten ons opleidingsaanbod in de eerste plaats op technische profielen voor operationele functies in labo, productie en verpakking.

“ViTalent wordt nu het allereerste specifieke opleidingscentrum voor de farma- en biotechindustrie in Vlaanderen. Op het wetenschapspark in Niel zal 1500m² aan nieuwe infrastructuur worden vrijgemaakt om praktijkgerichte ruimtes – zoals een clean room, zones met gespecialiseerde apparatuur of verpakkingslijnen – en leslokalen in te richten.”

“Het wordt een waarheidsgetrouwe jobsimulator waar aspirant-medewerkers écht kunnen proeven van alle aspecten van werken in de farma. Ook mensen die al in de sector actief zijn, zullen er terecht kunnen. De innovatie in deze branche gaat behoorlijk snel.”

Drie doelgroepen

“We mikken op drie doelgroepen: bedrijven kunnen bij ViTalent hun huidige en nieuwe medewerkers de nodige (her)scholing aanbieden, met de VDAB werken we samen om ook werkzoekenden op te leiden en ten slotte zullen ook scholen uit het secundair en hoger onderwijs er terecht kunnen om leerlingen in de praktijk kennis te laten maken met deze jobs.”

“De farmasector is een maatschappelijk relevante sector met zeer mooie arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. We richten ons opleidingsaanbod in de eerste plaats op technische profielen voor operationele functies in labo, productie en verpakking. Voor kenniswerkers ontwerpen we in een latere fase een programma op maat. Eind 2021 zal ViTalent de deuren openen.”

Next article