Skip to main content
Home » MVO » “Bedrijven die niet mee op de kar springen, zullen op termijn kansen missen”
Duurzaamheid

“Bedrijven die niet mee op de kar springen, zullen op termijn kansen missen”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een zaak van iedereen geworden. Dat vraagt om een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met alle stakeholders én die hen actief betrekt. Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, geeft zijn visie.

De definitie van MVO is dat je als bedrijf een evenwichtig beleid voert naar alle stakeholders die bij je bedrijf betrokken zijn. Bedrijven moeten namelijk niet meer enkel bezig zijn met het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders.

MVO houdt ook rekening met andere stakeholders, zoals de maatschappij, medewerkers, klanten en leveranciers. Onder winst wordt niet meer enkel financiële winst bedoeld, maar ook bijvoorbeeld de reputatie van een duurzaam bedrijf te zijn.

Wissel op de toekomst

Duurzaam ondernemen is anno 2019 een must geworden. Bedrijven die daar lak aan hebben en enkel met hun eigen winst bezig zijn, zullen op termijn kansen missen. De consument van vandaag rekent bedrijven er immers op af en spreekt hen erop aan.

MVO is in die zin een wissel op de toekomst. Als je je als bedrijf op termijn relevant en aanvaard wil maken en houden, dan moet je rekening houden met de bredere samenleving en niet enkel kijken naar de eigen financiële winst.

Ieder bedrijf op zijn manier

Gelukkig neemt het bewustzijn de laatste jaren toe. Aanvankelijk werd de kar voornamelijk getrokken door grote multinationals die beseften dat ze deze trein niet mochten missen. Nu volgen ook de vele kmo’s die ons land rijk is.

MVO is niet de verantwoordelijkheid van één afdeling of persoon binnen je bedrijf.

De trend is dus duidelijk ingezet en kan niet meer worden teruggedraaid. Waar ze kunnen, nemen zelfs ook de kleinste bedrijven initiatieven, al dan niet als onderdeel van een groter initiatief zoals bijvoorbeeld de Warmste Week.

In ieder bedrijf moet men voor de eigen deur vegen en dus voor zichzelf nadenken wat duurzaamheid kan betekenen. Deze vlag kan immers veel ladingen dekken. In feite begint dat met een stakeholderanalyse. Wie zijn de belanghebbenden bij jouw bedrijf, welke waarde wil je hen leveren en waar sta je daarin vandaag? Op basis daarvan kan je dan keuzes maken en overgaan tot concrete acties. De uitkomst hiervan zal verschillen van sector tot sector. Het mag in ieder geval niet bij rapporten en intenties blijven. Je kan enkel van MVO spreken als je het ook effectief uitvoert.

Iedereen moet worden betrokken

MVO is niet de verantwoordelijkheid van één afdeling of persoon binnen je bedrijf. Het is een filosofie die vanuit het topmanagement door het hele bedrijf heen moet worden geïmplementeerd. Een bedrijf verschilt wat dat betreft niet van een burger.

Net zoals een burger zich maatschappelijk verantwoord, solidair en inclusief dient te gedragen, mogen we zo’n ‘goed burgerschap’ evenzeer verwachten van een bedrijf in zijn geheel. Het is meer dan een onderdeel van de communicatiestrategie.

Maar het is ook meer dan het van bovenaf opleggen van bepaalde regels. Om daartoe te komen, is het goed om een community te bouwen waar je stakeholders zelf ideeën mogen aanleveren en hun mening kunnen geven. Zo voelen zij zich zich meer betrokken en creëer je meer draagkracht binnen én buiten je bedrijf.

Next article