Skip to main content
Home » MVO » “De keuze voor MVO veroorzaakt een domino-effect binnen de hele keten”
Duurzame Economie

“De keuze voor MVO veroorzaakt een domino-effect binnen de hele keten”

In samenwerking met
In samenwerking met

“MVO en sociale innovatie zijn voor organisaties een opportuniteit in plaats van een obstakel”, zegt Bie De Keulenaer, projectmedewerker bij MVO Vlaanderen, het kenniscentrum van de Vlaamse overheid voor duurzaam ondernemen. “De focus ligt op impact creëren, niet op het maken van winst.”

Tekst: Sandra Gasten

Op welke manier is sociale innovatie net een kans voor veel organisaties?

Bie De Keulenaer, projectmedewerker MVO Vlaanderen.

“MVO is nauw verweven met sociale innovatie. De focus ligt hierbij op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals inclusie, de vluchtelingenproblematiek of klimaatverandering. Duurzaamheid is daarbij de sleutel. Dat kan gaan van de creatie van een beter product, dienst of organisatiemodel tot het toepassen van een bestaand product op een nieuwe doelgroep.”

“Voor sommige bedrijven is MVO zelfs hun bestaansreden. Denk aan start-ups die een maatschappelijke uitdaging als uitgangspunt nemen. De focus ligt bij die bedrijven op impact, minder op economische groei.”


Zijn alle organisaties bereid om daar tijd, mensen en middelen in te steken?

“MVO ontpopte zich de laatste jaren tot een noodzaak voor organisaties die willen overleven. Consumenten gaan immers steeds vaker op zoek naar duurzame productiemethodes en producten.”

“Anderzijds zien we bij kmo’s en grotere bedrijven echt de wil om te veranderen. Wanneer je hen de juiste handvaten aanreikt en hen begeleidt naar transitie, zijn bedrijven achteraf blij dat ze de koers van MVO hebben gevolgd. Het vraagt investeringen, maar het creëert ook rendement en voordelen op lange termijn.”

MVO moet je verweven in de bedrijfsstrategie. Maar hoe doet een organisatie dat?

“Het is belangrijk dat de mensen aan het stuur achter de transitie staan en je als organisatie je waarden definieert. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar je staat. MVO Vlaanderen heeft daarvoor de MVO-scan ontwikkeld.”

Medewerkers kiezen steeds vaker hun werkgever op basis van de waarden van een organisatie. Ze maken de keuze voor een duurzame organisatie waar ze fier op kunnen zijn.

“Aan de hand van stellingen kan je zien hoe goed je bedrijf scoort op MVO-thema’s. Een stuurgroep met medewerkers uit diverse diensten kan dan aan de slag gaan met deze resultaten. Met de Sustatool kan je als kmo of kleinere organisatie werk maken van een duurzaamheidsbeleid. Deze tool biedt je een systematische en praktische no-nonsenseaanpak met vijftien thema’s waaruit je je prioriteiten kan kiezen.”

“We geven daar ook gratis workshops over en we organiseren Koploper Live-sessies waarbij we met ledennetwerken, sectororganisaties of middenveldorganisaties een workshop op maat voor hun leden samenstellen.”

Heeft die evolutie een effect op de stakeholders?

“Absoluut. Medewerkers kiezen steeds vaker hun werkgever op basis van de waarden van een organisatie. Ze maken de keuze voor een duurzame organisatie waar ze fier op kunnen zijn. Tegelijk eisen ook distributeurs – zoals retailketens – van hun leveranciers die duurzame koers.”

“Zo kunnen zij bijvoorbeeld eisen dat de vis afkomstig is van duurzame visvangst en creëren ze een grote impact zowel bij de producent als bij de consument. De stakeholders kunnen tegelijk belangrijke ideeën leveren om de MVO-strategie van de organisatie te verbeteren. Een keuze voor MVO veroorzaakt dus een domino-effect binnen de hele keten.”

Next article