Skip to main content
Home » MVO » Duurzaamheid integreren bij bedrijven doe je zo
MVO

Duurzaamheid integreren bij bedrijven doe je zo

Momenteel is er veel aandacht voor duurzaamheid in de pers, alsook binnen bedrijven… maar dat was niet altijd zo. Bovendien vertaalt zich dit niet altijd in concrete impact op het terrein. Het is een werk van lange adem, waarbij een pragmatische aanpak loont. Meer uitleg door Peter-Jan Roose, Head of Sustainable Transformation bij BrightWolves.

PUBLIREPORTAGE

Peter-Jan Roose.
Wat is BrightWolves?

BrightWolves is een jong adviesbureau, waar duurzame impact op klanten, talenten en de maatschappij centraal staat. Concreet bieden we een pragmatische ondersteuning in digitale en duurzame transformatie aan, door de kloof tussen strategie en uitvoering te overbruggen.

Deze aanpak is zeer aantrekkelijk gebleken voor zowel klanten, als voor de talenten die we aanwerven. Onze sterke groei van 50% bevestigt dit, met vandaag 40 topconsultants die bij de “pack” behoren.

Wat is jullie duurzaamheidsvisie?

Onze visie draait rond twee belangrijke waarden: transparantie en wetenschappelijke onderbouwing. Door zelf het goede voorbeeld in onze bedrijfsvoering te geven, hopen wij anderen te inspireren.

Hoe kan je klanten adviseren, als je het zelf niet doet?

Hoe vertalen jullie MVO intern?

Met ondernemerschap als kernwaarde, geven wij onze jonge talenten veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te experimenteren. Intern hebben we een team die onze duurzaamheid in kaart brengt en gerichte acties uitvoert. Want hoe kan je klanten adviseren, als je het zelf niet doet?

Bovendien zijn we zeer actief bij enkele duurzaamheidsnetwerken in België (o.a. The Shift & BACA), maar ook daarbuiten (o.a. CISL & GRI).

In 2021 hebben wij onze doelstelling voor CO²-reductie ter goedkeuring voorgelegd aan het Science Based Target initiatief, een globaal samenwerkingsverband dat verifieert of deze in lijn liggen met het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 °C.

Hoe passen jullie dit doe bij klanten?

Samen met onze Belgische partners, adviseren we onze klanten op 4 niveaus:

1
Bewustwording; door interne opleidingen, materialiteits-en stakeholder analyses.

2
Diagnoses; via Life Cycle, GHG en ESG Due Diligence analyses.

3
Duurzaamheidstrategie, sustainable finance en rapportering.

4 Acties ondernemen; duurzaamheidsinitiatieven versnellen, certificeringen, mobiliteitsplannen uitwerken en hertekenen van bestaande business modellen om de overgang naar een circulaire economie te vergemakkelijken.

Wilt u graag meer weten? Contacteer ons hier.

Next article