Skip to main content
Home » MVO » Focus op meerwaarde voor stakeholders in plaats van winst
Duurzame Economie

Focus op meerwaarde voor stakeholders in plaats van winst

In samenwerking met
In samenwerking met

Duurzaam ondernemen wil ook zeggen dat je op een duurzame manier omgaat met je stakeholders. “Dat kan door te focussen op meerwaarde in plaats van winst”, vertelt Danny Gladines, zaakvoerder van Qframe.

Tekst: Joris Hendrickx

Danny Gladines, zaakvoerder Qframe.

Danny Gladines

Zaakvoerder

Qframe

Waarom is duurzaam ondernemen voor u zo belangrijk?

“Ons economisch model van de laatste vijftig jaar focust zich voornamelijk op winstmaximalisatie en niet of nauwelijks op bijvoorbeeld de impact op de medemens en de planeet. Dat moet dringend veranderen, en dat kan onder andere door in te zetten op duurzaam ondernemen. Het gaat erover dat je met je activiteiten op lange termijn geen negatieve impact hebt op je omgeving. Dat kan op veel manieren.”

In welke zin gaan jullie duurzaam om met jullie stakeholders?

“Bij Qframe focussen we op de meerwaarde die we kunnen leveren aan onze klanten, mét respect ook voor andere belangrijke stakeholders zoals medewerkers, leveranciers en onze omgeving. We ervaren dat door die shift van winstmaximalisatie naar meerwaarderealisatie de winst uiteindelijk toch vanzelf komt, omdat er dan ook vertrouwen groeit.”

“We bouwen zowel met onze klanten, medewerkers als leveranciers een langetermijnrelatie op. Dat houdt in dat we op een transparante en meer respectvolle manier met hen omgaan en dus niet enkel zo veel mogelijk winst op korte termijn willen maken, wat ten koste zou gaan van de relatie met onze stakeholders.”

De focus op zo veel mogelijk meerwaarde bieden, heeft er toe geleid dat we verder gaan dan enkel het tijdelijk ‘plaatsen’ van programmeurs bij klanten.

“Als je zo veel mogelijk winst wil halen uit je klanten door het minimale te bieden in ruil voor een zo hoog mogelijke prijs, dan zal die dat snel doorhebben. Hetzelfde geldt voor leveranciers en medewerkers: als je hen zo weinig mogelijk wil betalen, dan zal dat ook resulteren in een lager engagement van hun zijde. Je krijgt zo een continu spanningsveld waardoor er nooit veel vertrouwen en transparantie zal zijn.”

Hoe passen jullie dit concreet toe bij jullie klanten?

“Qframe bouwt maatwerksoftware. Hiervoor beschikken we over zestig mensen die onderverdeeld zijn in zeven productieteams. Een project neemt meestal meerdere jaren in beslag, waardoor we sowieso al een langetermijnrelatie aangaan met onze klanten.”

“En dat kan enkel als je vertrouwen centraal stelt. De focus op zo veel mogelijk meerwaarde bieden, heeft er ook toe geleid dat we verder gaan dan enkel het tijdelijk ‘plaatsen’ van programmeurs bij klanten.”

“Software programmeren is nu eenmaal een complex gegeven waar heel wat bij komt kijken. Je hebt naast programmeurs mensen nodig die een goede behoefteanalyse kunnen doen, die budgetten opvolgen, software testen, het grafische aspect en de gebruikservaring op zich nemen, enz. Om de meerwaarde te maximaliseren, hebben we beslist om dit volledig op ons te nemen.”

“Op korte termijn maken we per klant zo minder winst dan we zouden kunnen doen met het simpelweg plaatsen van programmeurs. We steken namelijk veel tijd in het uitrollen van een gezamenlijk productieproces over alle teams met veel aandacht voor kennisdeling. Maar het levert wel een pak meer waarde op!”

Next article