Home » MVO » Gouden cradle-to-cradlecertificaat voor circulaire kalkkorrels
MVO

Gouden cradle-to-cradlecertificaat voor circulaire kalkkorrels

Met dank aan
Kalk wordt uit het drinkwater gehaald in de vorm van kalkkorrels. Deze worden op hun beurt verhandeld om er onder andere composietmaterialen of bodemisolatie van te maken.
Met dank aan
Kalk wordt uit het drinkwater gehaald in de vorm van kalkkorrels. Deze worden op hun beurt verhandeld om er onder andere composietmaterialen of bodemisolatie van te maken.

Door in te zetten op circulaire toepassingen voor reststromen uit de drinkwaterproductie beperkt De Watergroep de afvalberg tot een minimum en draagt ze bij aan een duurzame waterketen. Het waterbedrijf werd onlangs bekroond met een gouden cradle-to-cradlecertificaat voor de circulaire inzet van kalkkorrels als reststof.

Tekst: Joris Hendrickx

Benjamin Hermans

“Voor de productie van drinkwater gebruikt De Watergroep grond- of oppervlaktewater”, vertelt procesingenieur Benjamin Hermans. “Bij de drinkwaterbehandeling komen verschillende reststoffen vrij die nog heel goed bruikbaar zijn voor andere toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan ijzerslib, dat we overhouden bij de behandeling van grondwater, en kalkkorrels, die we bekomen door water te ontharden.”

Streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit

“We zorgen ervoor dat de reststromen zuiver en kwaliteitsvol zijn. Daarom investeren we in de opwaardering hiervan. Zo zetten wij in op bijkomende behandelingsstappen om van spoelwater terug drinkwater te maken. De reststoffen die we niet kunnen hergebruiken in ons proces behandelen we met de nodige zorg, zodat andere bedrijven die reststoffen zo hoogwaardig mogelijk verder kunnen gebruiken als product. Hoe beter de kwaliteit van de reststoffen, hoe hoogwaardiger ook de potentiële toepassing”, aldus Hermans.

“Door centraal drinkwater te ontharden, gaan huishoudtoestellen en kranen langer mee. Bij die waterontharding halen we de aanwezige kalk uit het drinkwater in de vorm van kalkkorrels. In 2020 haalden we zo 5.536 ton kalkkorrels uit het drinkwater. Deze kalkkorrels gooien we niet weg, maar verhandelen we om er onder andere composietmaterialen of bodemisolatie van te maken.”

“Momenteel experimenteren we bovendien met calciet voor de productie van onze kalkkorrels. We laten de kalk zich vastzetten op brokstukken van gebroken kalkkorrels in plaats van aangekocht zand. Hierdoor kunnen deze na verkoop gebruikt worden voor nog meer hoogwaardige toepassingen, zoals glas, (dieren)voeding en papier.”

Als waterbedrijf dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. De bekroning voor onze circulaire aanpak is dan ook een extra opsteker voor al onze inspanningen om tot een duurzame en klimaatrobuuste watervoorziening te komen

Gouden cradle-to-cradlecertificaat voor kalkkorrels

“Op 28 september 2021 ontvingen we voor onze kalkkorrels een gouden cradle-to-cradlecertificaat. Dat is een internationaal erkende maatstaf voor circulaire producten met een positieve impact op mens en planeet. Daarbij werd niet enkel gekeken hoe circulair de toepassing is, maar ook of we niet-schadelijke grondstoffen gebruiken om tot het eindproduct te komen. Om het certificaat te halen, is het ook belangrijk om hernieuwbare energie te gebruiken, zo weinig mogelijk water te verspillen en de kwaliteit van het geproduceerde water te maximaliseren. Voor dat laatste behalen wij vanzelfsprekend de hoogste score”, klinkt het.

Continuïteit door samenwerking

“De afnemers van onze reststoffen hebben uiteraard het hele jaar door nood aan eenzelfde minimumhoeveelheid om de continuïteit van hun productie te verzekeren. Daarom werken we onder het collectief ‘AquaMinerals’ samen met elf Nederlandse drinkwaterbedrijven en vijf waterschappen. Als waterbedrijf dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. De bekroning voor onze circulaire aanpak is dan ook een extra opsteker voor al onze inspanningen om tot een duurzame en klimaatrobuuste watervoorziening te komen”, besluit Hermans.

Next article