Home » MVO » “Iedereen kan het verschil maken en actie ondernemen”
MVO

“Iedereen kan het verschil maken en actie ondernemen”

Marie Delvaulx, directeur The Shift.

De Klimaatconferentie (COP26) van Glasgow begin deze maand was hét moment voor organisaties om zich te realiseren dat zij een cruciale verantwoordelijkheid vervullen en een groot verschil kunnen maken in het tegengaan van de opwarming van de aarde. “De komende jaren zullen dan ook cruciaal zijn”, zegt Marie Delvaulx, directeur bij The Shift.

Het recente rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) toont aan dat de temperatuur nog sneller stijgt dan we hadden verwacht. De opwarming van de aarde is hierdoor nu al wereldwijd merkbaar, met humanitaire en natuurrampen tot gevolg. De oorzaak daarvan is wel degelijk de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Hierdoor is het nóg belangrijker en dringender dat iedereen actie onderneemt om de opwarming te beperken tot 1,5°C, zoals werd afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Concrete doelstellingen bepalen

Dat houdt in dat we nog dit decennium een drastische vermindering van de CO2-uitstoot moeten zien te realiseren en tegen 2050 zelfs een netto-uitstoot dienen te behalen van nul. In dat kader moeten alle organisaties zo snel mogelijk concrete klimaatdoelstellingen vastleggen en meteen ook de nodige acties ondernemen om die te behalen. Iedereen heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en dient dus zijn steentje bij te dragen. De komende jaren zullen cruciaal zijn om hierin te slagen.

Laat één ding duidelijk zijn: iedere onderneming, organisatie en overheid kan wel degelijk een verschil maken en actie ondernemen. Toch wordt hier en daar geaarzeld. Het is nu eenmaal een moeilijke oefening om een internationaal klimaatakkoord te vertalen in concrete en kortetermijndoelstellingen. Er zijn meerdere tools voorhanden die kunnen helpen in het zetten van doelstellingen op het vlak van decarbonisatie, de ene al ambitieuzer dan de andere. Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is op weg om dé standaard te worden voor de private sector.

The Shift en WWF bundelden de krachten onder BACA (Belgian Alliance for Climate Action). In een mum van tijd hebben 85 Belgische organisaties zich aangesloten, waaronder zeven bedrijven uit de BEL20.

Belgische organisaties bundelen de krachten

Daarom hebben netwerkorganisatie The Shift en WWF de krachten gebundeld onder BACA (Belgian Alliance for Climate Action). Dat is een nationaal initiatief dat de private sector en universiteiten stimuleert, begeleidt en ondersteunt bij het zetten van SBT’s als leidraad. In een mum van tijd hebben 85 Belgische organisaties zich aangesloten, waaronder zeven bedrijven uit de BEL20. Meer dan een derde van de BACA leden heeft intussen al Science Based Targets opgesteld en neemt zo het voortouw op vlak van klimaatactie.

Ook al weten sommige organisaties nog niet hoe ze die SBT’s concreet kunnen realiseren, een eerste cruciale stap is alvast dat ze zich engageren met het opstellen van wetenschappelijke doelen en de nodige middelen vrijmaken om deze waar te maken. Doordat men als organisatie toevlucht zoekt tot BACA, toont men bovendien dat men bereid is om samen te werken om die doelen te behalen. We geloven immers sterk in de kracht van samenwerking om betere resultaten te behalen. Zo hebben binnen het BACA-netwerk al tal van bedrijven, zowel binnen als buiten hun eigen sector, elkaar gevonden om samen oplossingen uit te werken. Hier wordt uiteindelijk iedere partij beter van én ze kunnen vervolgens anderen in hun sector mee inspireren.

Next article